Jak działa SPEED TEST?

Aplikacje dostępne na stronie SpeedTest.pl (w przeglądarce WEB oraz natywne dla Android, iOS i Windows) to efekt ciągłej pracy naszych ekspertów nad rozwojem i optymalizacją mechanizmów pomiaru oraz infrastruktury serwerów. Dostarczamy darmowe i komercyjne rozwiązania, które mają za zadanie umożliwić pomiar rzeczywistych parametrów łącza użytkownika oraz wyjaśnić ich znaczenie.

Aplikacje mierzą trzy podstawowe parametry łącza Użytkownika:

  • PING (ang. latency lub RTT) - wartość opóźnień przesyłania najmniejszej możliwej ilości danych na trasie klient-serwer-klient, podawana w milisekundach (ms) - im mniejsza wartość tym lepiej,
  • pobieranie (ang. download) - prędkość pobierania danych z Internetu podawana w megabitach na sekundę (Mb/s, Mbps) - im wartość jest większa tym lepiej,
  • wysyłanie (ang. upload) - prędkość wysyłania danych do Internetu podawana w megabitach na sekundę (Mb/s, Mbps) - im wartość jest większa tym lepiej

oraz umożliwiają przypisanie wyników testów do konta użytkownika i prezentację ich w formie statystyk na wykresie po zalogowaniu. Użytkownik może udostępnić swój wynik testu jako obrazek lub link: bezpośrednio, na forum lub w portalach społecznościowych. 

Infrastruktura pomiarowa

Wszystkie nasze aplikacje speed test mierzą parametry łącza jednocześnie do kilku niezależnych serwerów/lokalizacji w naszej infrastrukturze pomiarowej. W efekcie eliminowane są tzw. wąskie gardła w Internecie, na które dostawcy łączy mogą nie mieć wpływu. Do każdego testu serwery pomiarowe wybierane są automatycznie na podstawie parametrów sieci i lokalizacji użytkownika oraz aktualnego obciążenia elementów infrastruktury. Użytkownik ma również możliwość wyboru serwera z listy ułożonej od najbardziej optymalnego.

Infrastruktura pomiarowa SpeedTest.pl w Polsce zawiera ponad 120 serwerów o sumarycznej przepustowości ponad 1000 Gb/s, z których ponad połowa dysponuje łączami 10 Gb/s i szybszymi. Każdy operator lub podmiot będący w posiadaniu serwera o odpowiednich parametrach może dodać go do infrastruktury SpeedTest.pl. Systemy monitoringu po naszej stronie sprawdzają dostępność i obciążenie zasobów każdego serwera i w razie potrzeby powiadamiają jego dostawcę automatycznie.

Metodologia pomiaru

Metodologia pomiaru jest zgodna z rekomendacją ITU-T Q.3960 i ma na celu uzyskanie rzetelnego wyniku, ale różni się w zależności od platformy systemowej i związanych z tym dostępnych możliwości technicznych:

  • przeglądarka WEB (HTML5) – pomiar dostępny w każdym systemie operacyjnym (Windows, macOS, Linux, Android, iOS i inne); połączenia wykorzystują porty TCP nr 443 lub 9114; test PING używa protokołu WebSocket a test prędkości transmisji danych działa przy użyciu protokołu HTTP z bezpiecznym szyfrowaniem TLS,
  • Android / iOS – połączenia domyślnie po portach TCP nr 8080 lub 9113, w pomiarze bezpośrednio wykorzystany protokół TCP,
  • Windows – połączenia i protokół jak w Android/iOS; PING mierzony za pomocą protokołu ICMP; wykorzystuje mechanizm pomiaru certyfikowany przez Prezesa UKE.