Ranking dostawców Internetu domowego

W 2021.10 użytkownicy wszystkich aplikacji SpeedTest.pl wykonali 3,9 mln pomiarów, w tym 861 tys. w aplikacjach mobilnych.

Ranking powstał na podstawie pomiarów dla operatorów stacjonarnych oraz mobilnych w ramach połączeń przez router lub modem USB. Pomiary wykonano we wszystkich aplikacjach SpeedTest.pl. Ranking uwzględnia zarówno łącza konsumenckie, jak i biznesowe. Warunkiem obecności w rankingu jest udział liczby testów operatora nie mniejszy niż 0,5% wszystkich testów w tej kategorii. Kolejność operatorów została ustalona na podstawie prędkości pobierania danych (od największej).

Pozycja
Najlepsi dostawcy
Prędkość pobierania
[Mb/s]
Prędkość wysyłania
[Mb/s]
PING
[ms]
Liczba testów
1 INEA 186,4 175,2 10 103 tys.
2 UPC 185,1 32,7 19 246 tys.
3 T-Mobile Stacjonarny 165,6 71,6 18 27 tys.
4 Vectra 152,2 33,2 23 194 tys.
5 Toya 145,8 32,6 13 34 tys.
6 Orange 130,6 45,6 22 480 tys.
7 Multimedia 116,9 25,8 24 110 tys.
8 Netia 109,0 41,9 21 136 tys.
10 Exatel 82,2 36,6 17 19 tys.
11 Play 27,8 11,4 33 194 tys.
12 T-Mobile 25,6 10,8 32 225 tys.
13 Orange Mobile 23,5 9,7 31 146 tys.
14 Plus 19,9 9,1 42 214 tys.

Zasady ogólne

  1. Nazwę operatora określamy na podstawie publicznego adresu IP użytkownika z informacji dostępnych w RIPE lub przekazanych od operatora.
  2. Przed wyznaczeniem średnich wartości w publikowanych rankingach i statystykach, agregujemy surowe wyniki dla operatora, użytkownika, lokalizacji i technologii połączenia w ustalonym czasie. Dzięki temu uśredniamy nadmiarowe wyniki pomiarów, wykonane przez pojedynczych użytkowników, które mogłyby wpłynąć na wyniki rankingów.
  3. Kształtowanie ruchu pomiarowego (prędkość transmisji danych) pomiędzy serwerami pomiarowymi a użytkownikiem aplikacji w ramach platformy pomiarowej SpeedTest.pl musi podlegać tym samym zasadom, co w przypadku pozostałych usług internetowych dla danego użytkownika. Dotyczy to zarówno dostawców usługi dostępu do Internetu, jak i dostawców serwerów pomiarowych.
  4. Zasady i warunki komercyjnego wykorzystania wyników powyższych rankingów w kontekście znaku towarowego SPEED TEST określa każdorazowo V-SPEED Sp. z o.o. Zgoda udzielana jest na okres maksymalnie jednego roku. Komercyjne wykorzystywanie wyników powyższego rankingu bez zgody V-SPEED Sp. z o.o. jest zabronione. Wyjątek stanowi cytowanie wyników w portalach informacyjnych i prasie.