Ranking dostawców Internetu domowego

W 2021.04 użytkownicy wszystkich aplikacji SpeedTest.pl wykonali 4 mln pomiarów, w tym 902 tys. w aplikacjach mobilnych.

Ranking powstał na podstawie pomiarów dla operatorów stacjonarnych oraz mobilnych w ramach połączeń przez router lub modem USB. Pomiary wykonano we wszystkich aplikacjach SpeedTest.pl. Ranking uwzględnia zarówno łącza konsumenckie, jak i biznesowe. Warunkiem obecności w rankingu jest udział liczby testów operatora nie mniejszy niż 0,5% wszystkich testów w tej kategorii. Kolejność operatorów została ustalona na podstawie prędkości pobierania danych (od największej).

Pozycja
Nazwa dostawcy
Prędkość pobierania
[Mb/s]
Prędkość wysyłania
[Mb/s]
PING
[ms]
Liczba testów
1 UPC 157,2 27,2 18 243 tys.
2 INEA 153,5 148,0 10 115 tys.
3 T-Mobile Stacjonarny 143,4 50,8 17 29 tys.
4 Vectra 131,8 31,5 22 200 tys.
5 Toya 129,5 31,4 12 34 tys.
6 Multimedia 100,6 19,6 24 162 tys.
7 Orange 97,9 35,9 23 507 tys.
8 Netia 81,6 27,0 21 138 tys.
9 Exatel 69,0 28,3 16 23 tys.
10 Play 23,8 10,2 35 209 tys.
11 T-Mobile 22,4 9,8 32 208 tys.
12 Orange Mobile 20,0 9,2 31 175 tys.
13 Plus 15,2 8,7 42 268 tys.

Informacje dodatkowe

Przed wyznaczeniem średnich wartości w publikowanych rankingach i statystykach, agregujemy surowe wyniki dla operatora, użytkownika, lokalizacji i technologii połączenia w ustalonym czasie. Dzięki temu uśredniamy nadmiarowe wyniki pomiarów, wykonane przez pojedynczych użytkowników, które mogłyby wpłynąć na wyniki rankingów.

Zasady i warunki komercyjnego wykorzystania wyników powyższych rankingów w kontekście znaku handlowego SPEED TEST określa każdorazowo V-SPEED Sp. z o.o. Zgoda udzielana jest na okres maksymalnie jednego roku. Komercyjne wykorzystywanie wyników powyższego rankingu bez zgody V-SPEED Sp. z o.o. jest zabronione. Wyjątek stanowi cytowanie wyników w portalach informacyjnych i prasie.