Ranking dostawców Internetu domowego

W 2021.08 użytkownicy wszystkich aplikacji SpeedTest.pl wykonali 3,6 mln pomiarów, w tym 848 tys. w aplikacjach mobilnych.

Ranking powstał na podstawie pomiarów dla operatorów stacjonarnych oraz mobilnych w ramach połączeń przez router lub modem USB. Pomiary wykonano we wszystkich aplikacjach SpeedTest.pl. Ranking uwzględnia zarówno łącza konsumenckie, jak i biznesowe. Warunkiem obecności w rankingu jest udział liczby testów operatora nie mniejszy niż 0,5% wszystkich testów w tej kategorii. Kolejność operatorów została ustalona na podstawie prędkości pobierania danych (od największej).

Pozycja
Najlepsi dostawcy
Prędkość pobierania
[Mb/s]
Prędkość wysyłania
[Mb/s]
PING
[ms]
Liczba testów
1 INEA 186,8 178,1 9 83 tys.
2 UPC 184,5 31,9 18 198 tys.
3 T-Mobile Stacjonarny 164,7 61,2 16 21 tys.
4 Vectra 147,6 32,3 20 142 tys.
5 Toya 139,8 31,6 12 26 tys.
6 Orange 114,2 39,0 23 451 tys.
7 Multimedia 109,2 23,7 23 97 tys.
8 Netia 97,2 39,0 20 115 tys.
9 Exatel 74,9 30,0 16 19 tys.
10 T-Mobile 23,8 9,7 32 217 tys.
11 Play 23,5 9,4 35 186 tys.
12 Orange Mobile 21,0 8,4 32 157 tys.
13 Plus 18,1 8,1 43 228 tys.

Zasady ogólne

  1. Nazwę operatora określamy na podstawie publicznego adresu IP użytkownika z informacji dostępnych w RIPE lub przekazanych od operatora.
  2. Przed wyznaczeniem średnich wartości w publikowanych rankingach i statystykach, agregujemy surowe wyniki dla operatora, użytkownika, lokalizacji i technologii połączenia w ustalonym czasie. Dzięki temu uśredniamy nadmiarowe wyniki pomiarów, wykonane przez pojedynczych użytkowników, które mogłyby wpłynąć na wyniki rankingów.
  3. Kształtowanie ruchu pomiarowego (prędkość transmisji danych) pomiędzy serwerami pomiarowymi a użytkownikiem aplikacji w ramach platformy pomiarowej SpeedTest.pl musi podlegać tym samym zasadom, co w przypadku pozostałych usług internetowych dla danego użytkownika. Dotyczy to zarówno dostawców usługi dostępu do Internetu, jak i dostawców serwerów pomiarowych.
  4. Zasady i warunki komercyjnego wykorzystania wyników powyższych rankingów w kontekście znaku towarowego SPEED TEST określa każdorazowo V-SPEED Sp. z o.o. Zgoda udzielana jest na okres maksymalnie jednego roku. Komercyjne wykorzystywanie wyników powyższego rankingu bez zgody V-SPEED Sp. z o.o. jest zabronione. Wyjątek stanowi cytowanie wyników w portalach informacyjnych i prasie.