Polityka Prywatności SpeedTest.pl

Dla celów niniejszej Polityki Prywatności przyjęto następujące definicje:

 • V-SPEED - V-SPEED Sp. z o.o. z siedzibą w Obornikach Śląskich (55-120) przy ul. Piłsudskiego 5,
 • SpeedTest.pl – strona internetowa w domenie www.speedtest.pl dostępna bezpłatnie,
 • RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych,
 • Przetwarzanie danych osobowych – każda operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taka jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, udostępnianie, usuwanie lub niszczenie (art. 4 pkt. 2 RODO).

Informacje wstępne

V-SPEED dostarcza bezpłatną usługę pomiaru prędkości i jakości łącza internetowego na SpeedTest.pl. Platforma udostępnia rankingi dostawców Internetu w Polsce. Na SpeedTest.pl funkcjonuje blog, na którym poruszane są najważniejsze tematy związane z rynkiem telco oraz technologiami wykorzystywanymi w szeroko pojętym Internecie. Ponadto V-SPEED udostępnia operatorom telekomunikacyjnym zagregowane dane telemetryczne (wyniki pomiarów) w celu poprawy jakości dostarczanych przez nich usług.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje RODO. W związku z tym w niniejszej Polityce Prywatności wyjaśniono kwestie przetwarzania danych osobowych naszych użytkowników.

Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest V-SPEED Sp. z o.o. z siedzibą w Obornikach Śląskich (55-120) przy ul. Piłsudskiego 5. Jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, napisz pod adres: kontakt@speedtest.pl

Których danych osobowych nigdy nie przetwarzamy?

V-SPEED nie przetwarza żadnych danych związanych bezpośrednio z Twoją tożsamością. W przypadku strony SpeedTest.pl nigdy nie poprosimy Cię o imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL itd.

Które dane osobowe są przez nas przetwarzane i w jakim celu?

V-SPEED przetwarza wymienione niżej zwykłe dane osobowe w następujących celach:

 • adres e-mail – unikalny adres poczty elektronicznej wykorzystywany w celu rejestracji i zarządzania bezpłatnym kontem użytkownika; adres e-mail nie jest udostępniany co oznacza, że nigdy nie otrzymasz niechcianych wiadomości (tzw. SPAMu) z naszego powodu; adres e-mail jest przetwarzany tylko do momentu wysłania wiadomości z linkiem aktywacyjnym lub linkiem do odzyskania hasła do konta (około 1 sekunda), a następnie jest usuwany; w naszej bazie danych pozostaje tylko tzw. fingerprint utworzony za pomocą jednostronnej funkcji skrótu SHA-256.

Podstawą prawną przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych we wskazanych celach jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

V-SPEED nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych. V-SPEED dokłada wszelkich starań, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie. V-SPEED nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy ("EOG").

Udostępnianie danych osobowych w pozostałych celach

Aby skutecznie i wydajnie zarządzać infrastruktura techniczną (np. bazami danych, monitoringiem usług itd.) V-SPEED musi przyznać dostęp do Twoich danych osobowych personelowi oraz partnerom technicznym, ale tylko w zakresie i celu niezbędnym do realizacji danej usługi (np. dostarczania serwerów) i tylko na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.

Podstawą prawną tego udostępniania danych osobowych we wskazanych celach jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Profilowanie treści reklamowych i pliki cookie

Jak większość stron internetowych, V-SPEED dostarcza Ci bezpłatne usługi dzięki obecności reklam, które pokrywają większość kosztów obsługi. V-SPEED dokłada wszelkich starań, aby treści reklamowe nie były nachalne i nie przeszkadzały w korzystaniu z głównej funkcjonalności naszych stron. Przykładowo unikamy reklam typu pop-up, które zasłaniają całą stronę www. Strony i aplikacje zapisują Twoje preferencje w pamięci lokalnej urządzenia w tzw. plikach cookie, które później służą do tzw. profilowania (dopasowania treści do Twoich preferencji, zainteresowań i historii odwiedzanych stron) oraz zbierania informacji statystycznych.

Google używa plików Cookie, by wyświetlać lepsze reklamy na tej stronie. Gdy użytkownik odwiedza tę stronę, w jego przeglądarce może zostać umieszczony plik Cookie.

Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików Cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika na tej lub innych stronach. Pliki Cookie do wyświetlania reklam umożliwiają firmie Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin na tej stronie i/lub innych witrynach internetowych. Możesz zrezygnować ze spersonalizowanych reklam w Ustawieniach reklam.

Dostawcy zewnętrzni i sieci reklamowe kierują reklamy na tę stronę. Linki do odpowiednich witryn dostawców i sieci reklamowych znajdziesz w oknie zgód (na dole lub z boku strony) na profilowanie reklam i używanie plików Cookie (i podobnych technologii). Możesz odwiedzić te witryny, aby zrezygnować z wykorzystywania plików Cookie do wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach (jeśli dostawca lub sieć reklamowa dają taką możliwość).

Możesz też zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Wystarczy wejść na stronę www.aboutads.info

Więcej informacji, jak Google używa danych z witryn i aplikacji, które korzystają z usług Google, dostępnych jest pod adresem: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Jak długo V-SPEED przetwarza Twoje dane osobowe?

V-SPEED przetwarza Twoje dane osobowe do momentu zgłoszenia woli ich usunięcia.

Twoje prawa odnośnie danych osobowych

V-SPEED dokłada wszelkich starań, aby każdy użytkownik czuł się bezpieczny i chroniony podczas korzystania ze SpeedTest.pl. W razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, napisz do nas pod adres kontakt@speedtest.pl. W odniesieniu do RODO, przysługują Ci następujące prawa:

 • Prawo dostępu do Twoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii
 • Prawo do usunięcia Twoich danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”)
 • Prawo do sprostowania Twoich danych osobowych
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
 • Prawo wniesienia skargi do stosownego organu tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Przetwarzanie pozostałych danych (nieosobowych)

V-SPEED przetwarza wymienione niżej dane nieosobowe w następujących celach:

 • publiczny adres IP – adres źródłowy pakietów protokołu IP w wersji 4 lub 6, wykorzystywany w celu określenia nazwy dostawcy łącza internetowego na podstawie danych ogólnodostępnych w bazie RIPE; nazwa dostawcy łącza jest wykorzystywana do prezentacji w aplikacjach pomiarowych oraz przy tworzeniu zagregowanych rankingów, które są bezpłatnie dostępne na SpeedTest.pl; adres IP jest ponadto wykorzystywany w wykrywaniu nadużyć w infrastrukturze sieciowej (np. ataki typu DDoS),
 • lokalizacja użytkownika – przybliżona dla SpeedTest.pl (określana na podstawie publicznego adresu IP z wykorzystaniem baz geolokalizacyjnych); lokalizacja jest wykorzystywana do wyboru najlepszego (najbliższego) serwera oraz do tworzenia zagregowanych rankingów dostawców dla obszarów Polski, które są bezpłatnie dostępne na SpeedTest.pl; lokalizacja jest ponadto wykorzystywana do prezentacji miejsc wykonania pomiarów jakości łącza użytkownika na interaktywnych mapach,
 • wyniki pomiarów - prędkość pobierania i wysyłania danych, opóźnienia w celu prezentacji tych informacji dla użytkownika oraz w celu tworzenia zagregowanych statystyk np. rankingów prędkości.

W celu poprawy i analizy jakości łączy internetowych w Polsce, V-SPEED może udostępnić dostawcom łączy internetowych publiczny adres IP oraz przybliżoną lokalizację użytkownika wraz z danymi telemetrycznymi (np. wynik pomiaru łącza, informacje o urządzeniu). Pamiętaj, że to dzięki Tobie i Twoim wynikom pomiarów przyczyniamy się do stałego podnoszenia jakości usług oferowanych przez dostawców Internetu w Polsce.

Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie w dniu 25.09.2018. Ostatnia aktualizacja w dniu 26.12.2021.