Speed test certyfikowany

Speed test certyfikowany (PRO Speed Test) to platforma pomiarowa, która została certyfikowana przez Prezesa UKE. Wyniki pomiarów uzyskane w aplikacjach certyfikowanych mogą zostać wykorzystane do reklamacji usługi dostępu do Internetu. Certyfikacja oznacza również, że przeprowadzone i zatwierdzone zostały audyty bezpieczeństwa, zgodności metodologii pomiarowej ze standardem RFC 6349 oraz dostępności dla użytkowników niewidomych lub niesłyszących. System dostępny jest pod adresem:

https://pro.speedtest.pl/

Jak wykonać certyfikowany pomiar Internetu?

W pierwszej kolejności należy zarejestrować i aktywować konto użytkownika. Pomiary certyfikowane dostępne są w aplikacjach dla komputerów stacjonarnych z systemem Windows oraz macOS. Po zalogowaniu należy ściągnąć i zainstalować aplikację dla jednego z tych systemów, a następnie uruchomić ją za pomocą ikony znajdującej się na pulpicie lub bezpośrednio przyciskiem na stronie. W pierwszym przypadku należy skopiować ze strony i wkleić do aplikacji 16-znakowy token, aby zalogować się w aplikacji na swoje konto.

W kolejnym kroku należy prawidłowo przygotować komputer do pomiaru prędkości łącza. Aplikacje certyfikowane badają środowisko pomiarowe (system operacyjny i otoczenie sieciowe użytkownika) i w przypadku niespełnienia wymagań testu:

  • przeprowadzony jest w aplikacji dla systemu Windows/macOS na połączeniu kablowym Ethernet w trybie full-duplex,
  • prędkość połączenia interfejsu sieciowego to 2500 Mb/s lub 1000 Mb/s dla maksymalnej prędkości z umowy poniżej 1000 Mb/s lub 100 Mb/s dla maksymalnej prędkości z umowy poniżej 80 Mb/s,
  • obciążenie procesora przed pomiarem jest mniejsze niż 20%,
  • prędkość transmisji danych pochodząca od innych aplikacji nie jest większa niż 1 Mb/s w każdym kierunku przed pomiarem,
  • obciążenie procesora w trakcie pomiaru jest mniejsze niż 85%,
  • brak aktywnych połączeń wirtualnej sieci prywatnej (VPN),
  • brak aktywnego udostępniania Internetu na urządzeniu końcowym użytkownika,
  • brak obecności innych urządzeń poza routerem i komputerem użytkownika w sieci lub deklaracja użytkownika o braku obecności dodatkowych urządzeń,
  • podłączony zasilacz sieciowy AC w przypadku urządzenia z możliwością zasilania bateryjnego,
  • pomiar wykonany na łączu operatora stacjonarnego

informują użytkownika jakie kroki powinien podjąć, aby certyfikację pomiaru uzyskać.

Po prawidłowym przygotowaniu środowiska pomiarowego, możliwe jest wykonanie pomiaru certyfikowanego, który następnie może zostać wykorzystany do utworzenia raportu z certyfikowanych pomiarów.

Jak utworzyć raport z certyfikowanych pomiarów?

Raport z certyfikowanych pomiarów może zostać wykorzystany w postępowaniu reklamacyjnym z dostawcą Internetu, kiedy występują stałe lub powtarzające się rozbieżności między wynikami testów certyfikowanych a parametrami zapisanymi w umowie. Do utworzenia raportu wymagane jest wykonanie serii pomiarowych w co najmniej dwóch cyklach dobowych. Cykl dobowy to jeden dzień, którym wykonano co najmniej 6 pomiarów certyfikowanych w odstępie co najmniej 30 minut.

Raport można utworzyć będąc zalogowanym na konto użytkownika w zakładce "Raporty". Należy wybrać nazwę dostawcy Internetu z dostępnych, którzy zostaną automatycznie zidentyfikowany na podstawie przeprowadzonych pomiarów. Dodatkowo należy potwierdzić zakres czasu, w którym zostały przeprowadzone pomiary. Wygenerowany raport dostępny będzie do pobrania w formie pliku PDF lub do udostępnienia w formie linku. Obie metody dostarczenia dokumentu są akceptowane przez polskich operatorów.