Kontakt

Portal SpeedTest.pl jest formalnie (umowy, porozumienia) i technicznie (serwery, oprogramowanie) obsługiwany przez firmę:

V-SPEED Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 5
55-120 Oborniki Śląskie
NIP: 9151805491, KRS: 0000695003

Najważniejsze informacje o działalności portalu i spółki zostały szczegółowo opisane w sekcji: O nas.

Dane kontaktowe

W przypadku kontaktu za pomocą poczty tradycyjnej, prosimy o kierowanie korespondencji na adres:

V-SPEED o. Wrocław
ul. Mińska 38/315
54-610 Wrocław

W przypadku kontaktu elektronicznego, wybierz odpowiedni adres e-mail dla tematu:

temat kontaktu adres e-mail
reklama i działania wizerunkowe bernard.szymczak@speedtest.pl
współpraca biznesowa piotr.choluj@speedtest.pl
dane, serwery, oprogramowanie przemyslaw.jarzab@speedtest.pl
pozostałe kontakt@speedtest.pl

Znaki towarowe

Spółka ma wyłączne prawo do dysponowania znakami towarowymi:

  • Nazwa: SPEED TEST (słowno-graficzny, logo), numer rejestracyjny UPRP: R.284806 (PL), klasy: 35, 38, 42
  • Nazwa: SPEEDTEST (słowny), numer rejestracyjny UPRP: R.292873 (PL), klasy: 35, 42
  • Nazwa: FIREPROBE (słowny), numer rejestracyjny EUIPO: 017869052 (EU), klasy: 9, 35, 38, 42