SpeedTest.pl Analytics

Wyniki milionów testów prędkości łączy co miesiąc trafiają do SpeedTest.pl Analytics – naszego narzędzia analitycznego. Najważniejszą funkcją tego narzędzia jest prezentowanie rzeczywistych osiągów sieci w danym miejscu, czasie i danej technologii, a nie na podstawie deklaracji dostawców Internetu. Inaczej mówiąc - nasze dane pokazują realny User Experience użytkownika Internetu.

Panel analityczny

SpeedTest.pl Analytics to panel analityczny z dostępem w czasie rzeczywistym przez przeglądarkę z dowolnego miejsca i urządzenia. Jest to:

  • bogata baza danych pozwalająca na bieżące śledzenie zagregowanych wyników testów prędkości w ujęciu geograficznym, w podziale na kategorie dostępu do Internetu (domowy/mobilny/Wi-Fi), technologie (FTTH/3G/4G LTE/5G), poszczególne rodzaje Wi-Fi (2,5/5/6 GHz) i w zależności od ISP,
  • narzędzie do diagnozy sieci, które może posłużyć do poprawy jakości sieci poprzez planowanie rolloutów sieci (budowy i rozbudowy) i w ten sposób do poprawy satysfakcji klientów,
  • przydatne uzupełnienie danych z systemów sieciowych operatorów o informacje o performance i doświadczenie klienta, a w konsekwencji użyteczne źródło do analizy przyczyn różnic między oczekiwaną przez operatora, a rzeczywistą jakością usług internetowych,
  • dla regulatorów i operatorów istotny wkład - na podstawie wieloletnich trendów - do analizy zmian i trendów rynkowych,
  • dla operatorów narzędzie on-line do przeprowadzania testów własnej sieci – dane z testów są przetwarzane w bazie po ok. 30 sekundach,
  • bogate możliwości wizualizacji wyników (wykresy/mapy tworzone on-line).

Raporty analityczne

Bazując na danych z rzeczywistych wyników pomiarów łączy przez naszych użytkowników, tworzymy na zlecenie zaawansowane raporty analityczne o stanie rynku telekomunikacyjnego oraz o bieżących trendach i zmianach będących efektem:

  • inwestycji operatorów w rozwój i wdrażanie nowych technologii,
  • wpływu globalnych czynników na zachowanie użytkowników Internetu oraz jakość dostępu do Internetu (np. pandemia COVID-19),
  • awarii usług internetowych.

Nasze raporty zostały wykorzystanie między innymi w publikacjach:

W przypadku zainteresowania stworzeniem dedykowanego raportu na podstawie danych SpeedTest.pl lub potrzeby dostępu do SpeedTest.pl Analytics w czasie rzeczywistym, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.

Przykładowe analizy i wizualizacje

Analiza parametrów łączy polskich operatorów mobilnych w czasie pierwszych dwóch fal pandemii COVID-19:

Etapy wdrażania 5G w Polsce - liczba testów w nowej technologii u poszczególnych operatorów:

Porównanie prędkości pobierania danych w polskich sieciach mobilnych w 2020 i 2021 roku:

Udziały rynkowe producentów smartfonów w czasie - na podstawie liczby testów:

Rozmieszczenie testów FTTH w 2021 roku na obszarze Polski i w Warszawie:

Awaria Facebook-a i wzrost liczby testów u wszystkich operatorów: