Aplikacje dla dostawców Internetu

Wieloletnie doświadczenie w tworzeniu narzędzi do pomiaru prędkości Internetu oraz współpraca z operatorami, regulatorami i dostawcami urządzeń sieciowych w zakresie rozwoju i testów naszych produktów pozwala nam zapewnić wsparcie w postaci aplikacji skrojonych na miarę potrzeb dostawców Internetu. W naszej ofercie znajdują się trzy profile oprogramowania diagnostycznego, które ma za zadanie wspomóc działania ISP w procesach informacyjnych, diagnostycznych i sprzedażowych.

Aplikacja WEB (dla przeglądarek)

To najkrótsza droga do wdrożenia własnego narzędzia pomiarowego. Realizacja projektów w tej technologii wymaga po naszej stronie pojedynczych dni. Komercyjna aplikacja dla przeglądarek, podobnie jak wersja darmowa, hostowana i zarządzana jest z poziomu naszej chmury FIREPROBE.NET. Oprócz standardowych funkcjonalności:

oferujemy szereg dodatkowych takich jak:

  • pełna personalizacja interfejsu z możliwością dostarczenia własnej szaty graficznej,
  • komunikacja między aplikacją a stroną operatora w celu personalizacji np. komunikacji marketingowej po pomiarze,
  • możliwość sparametryzowania zachowania aplikacji,
  • możliwość szybkiego osadzenia testera z wykorzystaniem mechanizmu WebView w aplikacjach mobilnych operatora dla Android oraz iOS.

Przykładowe wdrożenia oparte o nasze aplikacje webowe to:

Aplikacja desktop dla instalatorów i sprzedawców

Aplikacja dla Windows, która może być zainstalowana np. na komputerach przedstawicieli technicznych/sprzedawców operatora i może być wykorzystywana w lokalu klienta podczas instalacji łącza. Oprogramowanie zawiera ten sam mechanizm pomiaru, który znajduje się w naszym systemie certyfikowanym przez Prezesa UKE (PRO Speed Test) i umożliwia prawidłowy pomiar łączy o przepustowości nawet 10 Gb/s.

Aplikacja desktop, poza klasycznym pomiarem typu speed test (download, upload, ping), wykonuje diagnozę środowiska sieciowego oraz zasobów sprzętowych. Ma to istotne znaczenie w sytuacjach gdy szybkość instalowanego łącza spełnia kryteria oferty (deklarowana przez operatora prędkość), a za niższe wyniki odpowiadają właśnie czynniki leżące po stronie klienta. Bezpośrednia interakcja z klientem podczas instalacji łącza lub wizyty serwisowej pozwala na bieżące wyjaśnienie problemów i uniknięcie w przyszłości postępowań reklamacyjnych.

Oferujemy pełną integrację aplikacji z systemami operatora. Aplikacja może być uruchamiana z zadanymi parametrami (np. identyfikator zlecenia), a po zakończeniu pomiaru wyniki wraz z parametrami wejściowymi mogą być przekazane bezpośrednio do operatora w czasie rzeczywistym, co znacznie upraszcza proces weryfikacji formalnej takiego zlecenia.

Przykładem takiego rozwiązania jest aplikacja, którą instalatorzy Orange Polska wykorzystują do przeprowadzenia testów po zainstalowaniu łącza światłowodowego FTTH u klienta i których wyniki są jednym z elementów weryfikacji jakości Internetu, zakończenia procesu instalacji i finalnego podpisania umowy.

Biblioteki SDK

Biblioteki SDK dostępne są aktualnie dla systemu Android. To zestaw mechanizmów do pomiaru parametrów łączy mobilnych 3G/4G/5G i Wi-Fi wykorzystywanych w aplikacjach mobilnych SpeedTest.pl. Dzięki SDK, operator ma możliwość natywnej implementacji naszych mechanizmów pomiarowych w swoich aplikacjach mobilnych. Zaletą tego rozwiązania jest bezpośredni dostęp do informacji o systemie operacyjnym oraz wydajny pomiar, oparty o lekki mechanizm TCP.

W przypadku zainteresowania pozyskaniem aplikacji, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.