Jak tworzymy rankingi?

Na podstawie danych z rzeczywistych wyników pomiarów naszych użytkowników tworzymy ranking prędkości dostawców Internetu w Polsce. Wyniki publikujemy na stronie w cyklach miesięcznych oraz w formie raportów półrocznych i podsumowujących dany rok. Dane pochodzą ze wszystkich aplikacji SpeedTest.pl tj. webowej oraz dla Android, iOS i Windows. W publikowanych tu raportach nie uwzględniamy danych z PRO Speed Test - naszego systemu pomiarowego certyfikowanego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Kategorie rankingu

Ranking uwzględnia zarówno łącza konsumenckie, jak i biznesowe i jest publikowany z podziałem na kategorie:

  1. Internet domowy - operatorzy stacjonarni oraz mobilni (ang. fixed wireless lub mobile broadband) w ramach połączeń przez router lub modem USB,
  2. Internet światłowodowy FTTH jako podkategoria Internetu domowego - operatorzy stacjonarni oferujący łącza w technologii FTTH, na podstawie adresacji IP przekazanej przez operatora w zgłoszeniu do tej kategorii rankingu,
  3. Internet mobilny - operatorzy mobilni w ramach połączeń 3G/4G LTE/5G na urządzeniach mobilnych (smartfony i tablety).

Metodologia wyznaczania wyników

Przed wyznaczeniem średnich wartości w publikowanych rankingach i statystykach przeprowadzamy szczegółową analizę danych pod kątem ich integralności oraz wykrywania nadużyć. W tym celu automatycznie agregujemy surowe wyniki dla operatora, użytkownika, lokalizacji i technologii połączenia w ustalonym czasie za pomocą stale rozwijanych i udoskonalanych algorytmów. Dzięki temu uśredniamy nadmiarowe wyniki pomiarów, wykonane przez pojedynczych użytkowników, które mogłyby wpłynąć na wyniki rankingów.

W rankingach wymieniamy operatorów wraz z ich średnimi prędkościami pobierania (ang. download) i wysyłania danych (ang. upload) oraz średnimi opóźnieniami (ang. ping, latency lub rtt). Kolejność operatorów ustalana jest na podstawie prędkości download (od największej). Nazwę operatora określamy na podstawie publicznego adresu IP użytkownika z informacji dostępnych w RIPE lub przekazanych bezpośrednio od operatora.

Pozostałe zasady

Wymagamy, aby kształtowanie ruchu pomiarowego (prędkość transmisji danych) pomiędzy serwerami pomiarowymi a użytkownikiem aplikacji w ramach platformy pomiarowej SpeedTest.pl podlegało tym samym zasadom, co w przypadku pozostałych usług internetowych dla danego użytkownika. Dotyczy to zarówno dostawców usługi dostępu do Internetu, jak i dostawców serwerów pomiarowych.