Aplikacje dla branż non-telco

Nasze działania biznesowe skierowane są głównie w kierunku sektora telekomunikacyjnego, ale nasz zespół zaprojektował i wdrożył szereg unikalnych rozwiązań dla wiodących firm spoza branży telco. Są to projekty indywidualne, szyte na miarę pod konkretne potrzeby klienta. Ich głównym celem jest wspomaganie procesów biznesowych lub wręcz element podstawowej działalności. Oto kilka przykładów: 

SIEMENS (globalny)

Wdrożyliśmy i utrzymujemy system pomiarowy składający się z aplikacji dla Windows, Android oraz webowej (dla przeglądarek), który wykorzystywany jest do celów wewnętrznych firmy, w tym weryfikacji parametrów łączy od dostawców. System bazuje na mechanizmach pomiaru, analogicznych do tych certyfikowanych przez Prezesa UKE.

Sklepy Biedronka i HEBE (Polska)

Również w oparciu o certyfikowane mechanizmy pomiarowe, stworzyliśmy i wdrożyliśmy system oparty o kilka tysięcy programowych sond pomiarowych, zarządzanych z jednego punktu centralnego. System ma na celu weryfikację i okresowe raportowanie parametrów łączy dostarczanych do wszystkich sklepów.

Santander Bank (Polska)

Dla celów wewnętrznych Banku dostarczyliśmy dedykowane oprogramowanie webowe do pomiaru prędkości łączy w sieci korporacyjnej. Oprogramowanie zostało przygotowane w wersji tzw. standalone, tj. całkowicie niezależnej od naszych systemów chmurowych. 

MyBroadband (RPA)

Dla naszego partnera z Afryki wdrożyliśmy i utrzymujemy pomiarowe aplikacje dla Android, aplikacje dla iOS oraz przeglądarek. Aplikacje i generowane w nich dane są jednym z głównych elementów działalności firmy. Na życzenie Partnera przeprowadzamy okresowe aktualizacje oraz wdrażamy nowe funkcjonalności w systemie pomiarowym.

W przypadku zainteresowania dostarczeniem podobnych aplikacji, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.