Ranking dostawców Internetu światłowodowego FTTH

W 2023.02 użytkownicy wszystkich aplikacji SpeedTest.pl wykonali 3,7 mln pomiarów, w tym 878 tys. w aplikacjach mobilnych.

Ranking powstał na podstawie pomiarów dla operatorów światłowodowych FTTH. Pomiary wykonano we wszystkich aplikacjach SpeedTest.pl. Ranking uwzględnia zarówno łącza konsumenckie, jak i biznesowe. Warunkiem obecności w rankingu jest udział liczby testów operatora nie mniejszy niż 0,5% wszystkich testów w tej kategorii oraz obecność w rankingu Internetu domowego. Kolejność operatorów została ustalona na podstawie prędkości pobierania danych (od największej).

Zgłoszenie operatora do rankingu odbywa się za pomocą formularza, który należy wypełnić, a następnie przesłać pod adres kontakt@speedtest.pl.

Pozycja
Nazwa dostawcy
Pobieranie [Mb/s]
Wysyłanie [Mb/s]
PING [ms]
Testy
1 Orange 260,2 81,2 10 240 tys.
2 INEA 244,4 241,7 10 66 tys.
3 Netia 241,3 106,4 12 27 tys.
4 T-Mobile Stacjonarny 232,4 102,2 16 57 tys.

Zasady ogólne

Zasady i warunki komercyjnego wykorzystania wyników powyższych rankingów w kontekście znaku towarowego SPEED TEST określa każdorazowo V-SPEED Sp. z o.o. Zgoda udzielana jest na okres maksymalnie jednego roku. Komercyjne wykorzystywanie wyników powyższego rankingu bez zgody V-SPEED Sp. z o.o. jest zabronione. Wyjątek stanowi cytowanie wyników w portalach informacyjnych i prasie.

Prędkość Internetu w głównych miastach Polski

Sprawdź prędkość Internetu operatorów w głównych miastach Polski.

Prędkość Internetu w województwach

Sprawdź prędkość Internetu operatorów w województwach.