Ranking dostawców Internetu światłowodowego FTTH

W 2024.04 użytkownicy wszystkich aplikacji SpeedTest.pl wykonali 3,4 mln pomiarów, w tym 960 tys. w aplikacjach mobilnych.

Ranking powstał na podstawie pomiarów dla operatorów światłowodowych FTTH. Pomiary wykonano we wszystkich aplikacjach SpeedTest.pl. Ranking uwzględnia zarówno łącza konsumenckie, jak i biznesowe. Warunkiem obecności w rankingu jest udział liczby testów operatora nie mniejszy niż 0,5% wszystkich testów w tej kategorii oraz obecność w rankingu Internetu domowego. Kolejność operatorów została ustalona na podstawie prędkości pobierania danych (od największej).

Zgłoszenie operatora do rankingu odbywa się za pomocą formularza, który należy wypełnić, a następnie przesłać pod adres kontakt@speedtest.pl.

Pozycja
Nazwa dostawcy
Pobieranie [Mb/s]
Wysyłanie [Mb/s]
PING [ms]
Testy
1 Orange 289,4 89,3 9 232 tys.
2 T-Mobile Stacjonarny 253,8 111,7 13 61 tys.
3 INEA 246,8 238,9 9 52 tys.
4 Netia 246,3 111,8 13 73 tys.

Zasady ogólne

Zasady i warunki komercyjnego wykorzystania wyników powyższych rankingów w kontekście znaku towarowego SPEED TEST określa każdorazowo V-SPEED Sp. z o.o. Zgoda udzielana jest na okres maksymalnie jednego roku. Komercyjne wykorzystywanie wyników powyższego rankingu bez zgody V-SPEED Sp. z o.o. jest zabronione. Wyjątek stanowi cytowanie wyników w portalach informacyjnych i prasie.

Prędkość Internetu w głównych miastach Polski

Sprawdź prędkość Internetu operatorów w głównych miastach Polski.

Prędkość Internetu w województwach

Sprawdź prędkość Internetu operatorów w województwach.