Jak działa Speed Test?

Tester prędkości łącza, który znajduje się na stronie Speedtest.pl to efekt kilku ostatnich lat pracy nad mechanizmami pomiaru, infrastrukturą serwerów oraz optymalizacji. Dostarczamy darmowe rozwiązanie, które ma na celu zmierzyć maksymalną możliwą do uzyskania prędkość łącza Użytkownika.

Aplikacja Speed Test wykonuje pomiar do kilku niezależnych lokalizacji naszej infrastruktury jednocześnie aby wyeliminować tak zwane wąskie gardła w Internecie, na które dostawcy łączy mogą nie mieć wpływu. Serwery do każdego testu wybierane są automatycznie na podstawie lokalizacji Użytkownika oraz aktualnego obciążenia naszej infrastruktury. Dysponujemy serwerami fizycznymi w większości posiadających łącza o przepustowości 1 Gbps.

Test przeprowadzany jest po porcie nr 8080 TCP. Test wykonywany jest na poziomie połączenia TCP (socket klient-serwer) co pozwala na osiągnięcie prędkości pomiaru rzędu nawet 1 Gbps. Większość testerów w sieci wykorzystuje połączenie HTTP do serwera www co wprowadza opóźnienia oraz narzut nagłówków pochodzących od samego protokołu. Nasza aplikacja używa protokołu HTTP po porcie nr 80 TCP (popularny www) tylko w przypadku kiedy wykonanie testu po porcie 8080 TCP jest niemożliwe np. z powodu blokady przez operatora.

Aplikacja mierzy trzy parametry łącza Użytkownika:

  • Tzw. Ping (lub Latency) - wartość opóźnień przesyłania najmniejszej możliwej ilości danych podawana w milisekundach (ms) - im wartość jest mniejsza tym lepiej
  • Download - prędkość pobierania danych z Internetu podawana w megabitach na sekundę (Mb/s, Mbps) - im wartość jest większa tym lepiej
  • Upload - prędkość wysyłania danych do Internetu podawana w megabitach na sekundę (Mb/s, Mbps) - im wartość jest większa tym lepiej

Aplikacja umożliwia przypisanie wyników testów do konta Użytkownika i prezentacja ich w formie statystyk na wykresie po zalogowaniu. Użytkownik może udostępnić swój wynik testu w formie obrazka bezpośrednio, na forum lub w portalach społecznościowych. Dodatkowo możliwy jest pomiar do wybranych przez Użytkownika serwerów, które dostępne są w zakładce Partnerzy.