Konfiguracja adresu IP w Linux

Środowiska "X" typu KDE, Gnome i inne umożliwiają konfigurację adresacji IP (adres IP, maska podsieci, brama domyślna, serwery DNS) za pomocą prostego interfejsu graficznego (podobnie jak w Windows). Pierwotna konfiguracja komunikacji IP w systemach linuxowych odbywa się za pomocą tzw. konsoli (ang. Terminal).

Polecenie ifconfig

Przegląd aktualnej konfiguracji:

Ustawienie adresu IP oraz maski podsieci:

Ustawienie bramy domyślnej w tablicy routingu:

Ustawienie adresów serwerów DNS:

Pakiet iproute