Jak ustawić adres IP w Windows

System Windows umożliwia łatwą konfigurację adresacji IP (adres IP, maska podsieci, brama domyślna, serwery DNS). Wszystkie opcje znajdują się w jednym miejscu. W Panelu Sterowania należy przejść do sekcji "Centrum sieci i udostępniania" oraz zakładki "Zmień ustawienia karty sieciowej". Następnie należy wybrać właściwości wybranego połączenia i postępować zgodnie z poniższymi obrazkami.

Statyczny adres IP

Konfiguracja automatyczna (DHCP)

Konsola systemu Windows (dla zaawansowanych)

netsh interface ip set address name="LAN Intel Pro" source=static 192.168.1.123 mask=255.255.255.0 gateway=192.168.1.1 (w jednej linii)

netsh interface ip set dns name="LAN Intel Pro" static 194.204.152.34