Zestawienie operatorów światłowodowych powstało na podstawie ponad 269 tys. pomiarów wykonanych w lipcu przez użytkowników platformy pomiarowej SpeedTest.pl. Pokazują one, że średnia prędkość pobierania danych dla łączy FTTH wyniosła w lipcu 156,89 Mb/s i jest ponad dwukrotnie wyższa od tej uzyskanej na wszystkich łączach stacjonarnych, która wynosi 74,04 Mb/s.

Na koniec 2019 roku z instalacji w technologii FTTH (Fiber To The Home – światłowód do domu) korzystało ponad 20% użytkowników stacjonarnego dostępu do sieci Internet w Polsce. Z danych zebranych przez UKE (Urząd Komunikacji Elektronicznej) wynika, że o ile w ostatnim roku nie wzrosła sumaryczna liczba klientów stacjonarnych, to nastąpiła wyraźna migracja z rozwiązań xDSL na FTTH.

Rosnący udział światłowodu w internetowym torcie spowodował, że coraz więcej użytkowników platformy SpeedTest.pl zaczęło wyrażać zainteresowanie utworzeniem odrębnego “rankingu światłowodowego”. Uznając, że ranking FTTH będzie dla klientów i operatorów przydatnym źródłem informacji, zwróciliśmy się do dostawców Internetu światłowodowego o zgłoszenie zakresów publicznych adresów IP przypisanych do klientów FTTH.

Do rankingu zgłosiło się 20 operatorów. Lipcowy ranking dostawców internetu światłowodowego FTTH, który jest początkiem cyklicznej publikacji wyników, powstał na podstawie ponad 269 tys. testów wykonanych za pomocą aplikacji webowej. Pomiary te stanowią 18,3% wyników spośród wszystkich przeprowadzonych w ten sam sposób testów łączy stacjonarnych na terenie Polski.

INEA najszybszym operatorem w rankingu światłowodowym (FTTH)

SpeedTest lipiec 2020 ranking światłowodowy FTTH

Ze względu na reprezentatywność w kontekście liczby testów, ranking światłowodowy uwzględnia operatorów, którzy znajdują się w rankingu Ogólnym dla całej Polski. Dzięki temu możliwe jest porównanie osiągów największych sieci światłowodowych FTTH. Jednocześnie warto zaznaczyć, że niniejsze zestawienie odzwierciedla sytuację panującą na polskim rynku telekomunikacyjnym. Według danych zebranych przez UKE, na koniec zeszłego roku trzej najwięksi operatorzy FTTH (Orange, INEA oraz Netia), obsługiwali łącznie 45,4% użytkowników tej technologii dostępu. Ci sami operatorzy są również najwięksi w kontekście liczby testów zrealizowanych za pomocą platformy pomiarowej SpeedTest.pl w rankingu FTTH.

Pierwsze miejsce w zestawieniu zajął wielkopolski operator INEA, którego klienci FTTH pobierali dane ze średnią prędkością na poziomie 185 Mb/s. Kolejne miejsca należą do ogólnopolskich dostawców, którymi są Netia (~164 Mb/s) i Orange (~153 Mb/s). We wszystkich przypadkach należy zwrócić uwagę na znaczną różnice średnich prędkości pobierania danych pomiędzy łączami FTTH a wszystkimi technologiami dostępu danego dostawcy (patrz – ranking ogólny).

Porównanie średnich prędkości pobierania danych w rankingu światłowodowym z rankingiem Ogólnym

Pozostali operatorzy światłowodowi

SpeedTest lipiec 2020 pozostali ISP światłowodowi

Operatorzy lokalni odgrywają istotną rolę na polskim rynku dostawców FTTH. Według danych UKE większość rynku (tj. 53,9%) należy do podmiotów, których udział nie przekroczył 1%. Dlatego też zdecydowaliśmy się na publikację wyników dotyczących pozostałych operatorów światłowodowych.

Dzięki inwestycjom realizowanym z POPC oraz środków własnych na wybranych obszarach, mniejsi dostawcy mogą skutecznie konkurować z czołowymi operatorami. Dotychczas otrzymaliśmy zgłoszenia od 17 lokalnych dostawców. Najwięcej testów wykonali klienci działającego na terenie Kęt i okolic operatora Beskid Media.

Zachęcamy pozostałych operatorów FTTH do zgłoszeń do kolejnych, comiesięcznych edycji rankingu.

Zasady i warunki komercyjnego wykorzystania wyników powyższego zestawienia w kontekście znaku handlowego SPEED TEST określa każdorazowo V-SPEED Sp. z o.o. Komercyjne wykorzystywanie wyników powyższego zestawienia bez zgody V-SPEED Sp. z o.o. jest zabronione. Wyjątek stanowi cytowanie wyników w portalach informacyjnych i prasie.

Przemek jest mózgiem operacyjnym SpeedTest.pl. Studiował na Politechnice Wrocławskiej elektronikę i telekomunikację. Zarządza projektami IT, relacjami z klientami oraz nadzoruje procesy rozwoju. Prywatnie zaangażowany w rodzinę, wsparcie różnych działalności charytatywnych i projekty ekstremalne.