Mechanizm monitorowania jakości dostępu do Internetu PRO Speed Test uzyskał certyfikat Prezesa UKE na okres kolejnych dwóch lat. Oznacza to zapewnienie przez V-SPEED Sp. z o.o. (operatora platformy SpeedTest.pl) ciągłości funkcjonowania certyfikowanego narzędzia wdrożonego w 2018 roku.

Certyfikowany przez Urząd Komunikacji Elektronicznej mechanizm monitorowania jakości dostępu do Internetu pod nazwą PRO Speed Test dostępny jest pod adresem:

https://pro.speedtest.pl/

Jego najważniejsze funkcjonalności to:

 • instrukcja prawidłowego przygotowania środowiska pomiarowego,
 • pomiar prędkość łączy do 2,5 Gb/s,
 • pomiary automatyczne,
 • zarządzanie wynikami pomiarów z poziomu strony www,
 • tworzenie raportów z certyfikowanych pomiarów w PDF,
 • brak obowiązku rejestracji konta użytkownika dla pomiarów o charakterze wyłącznie informacyjnym,
 • polska i angielska wersja językowa aplikacji i strony www.
PRO Speed Test

Użytkownicy mogą sprawdzić parametry łącza internetowego w aplikacji www (dowolna przeglądarka), w aplikacjach mobilnych (Android oraz iOS) i w aplikacjach dla komputerów stacjonarnych (Windows oraz macOS). Te ostatnie wnikliwie badają warunki, w jakich pomiar został wykonany:

 • rodzaj połączenia sieciowego i jego parametry,
 • obecność dodatkowych urządzeń w sieci,
 • ruch od innych aplikacji w systemie (tzw. cross-traffic),
 • udostępnianie połączenia internetowego,
 • obciążenie procesora,
 • obecność połączenia VPN,
 • podłączenie zasilacza w przypadku urządzeń przenośnych,

a następnie sugerują czynności, które należy wykonać, aby uzyskać pomiar certyfikowany.

PRO Speed Test badanie czynników

Pomiary certyfikowane mogą wejść w skład raportu generowanego w systemie, a następnie mogą zostać wykorzystane na potrzeby postępowania reklamacyjnego w celu wykazania rozbieżności parametrów w odniesieniu do tych zawartych w umowie.

Certyfikat UKE


Informacja na stronie UKE:

https://uke.gov.pl/akt/dzialanie-certyfikowanego-mechanizmu-przedluzone-do-1-grudnia-2024,454.html

Rozwiązania bazujące na certyfikowanych mechanizmach zastosowanych w PRO Speed Test są obecnie również wykorzystywane komercyjnie. W przypadku operatorów telekomunikacyjnych wspierają proces sprzedaży usług dostępu do Internetu (np. poprzez potwierdzenie poprawności instalacji łącza), a w późniejszych etapach świadczenia usług służą do weryfikacji ich jakości przez działy techniczne i obsługi klienta. Są również pomocnym narzędziem w postępowaniach reklamacyjnych.

Przemek jest mózgiem operacyjnym SpeedTest.pl. Studiował na Politechnice Wrocławskiej elektronikę i telekomunikację. Zarządza projektami IT, relacjami z klientami oraz nadzoruje procesy rozwoju. Prywatnie zaangażowany w rodzinę, wsparcie różnych działalności charytatywnych i projekty ekstremalne.