Internet domowy w Polsce w 2023 roku przyspieszył o 21% (do 133 Mb/s). Liderem był T-Mobile z 240 Mb/s przed Ineą (228 Mb/s) i Playem (221 Mb/s). W sieciach mobilnych dominuje Plus, który dzięki masowemu udostępnieniu usług 5G został liderem nie tylko rankingu 5G (135 Mb/s), ale i rankingu mobilnego (49 Mb/s). W światłowodach FTTH niezmiennie od lat “króluje” Orange (268 Mb/s).

Dane zaprezentowane w rankingu za 2023 rok pochodzą z ponad 43 milionów testów wykonanych na platformie SpeedTest.pl składającej się z:

Zanim przejdziemy do wyników rankingu, w telegraficznym skrócie zapoznajmy się z wybranymi zjawiskami kształtującymi prędkość Internetu w 2023 roku.

Szybkość Internetu mobilnego rośnie, ale znacznie wolniej

Prędkość pobierania danych (download) w ostatnich 4 latach wzrosła o 72% (do 45 Mb/s), co należy uznać za duży sukces operatorów. Nieco mniejszy był przyrost prędkości wysyłania (+50%, do 12 Mb/s), a najmniej poprawiły się pingi – spadły o 18%, do 31 ms.

Internet mobilny w Polsce przyspiesza corocznie, jednak ta dynamika z roku na rok spada. Po spektakularnym wzroście szybkości pobierania w 2021 roku (o 42% w porównaniu do 2020 r.), w kolejnych latach średnioroczny przyrost oscylował wokół 10%, aby w 2023 roku osiągnąć 8%. Za to przyspieszenie w ostatnim roku odpowiadał głównie Plus, który w marcu 2023 roku masowo aktywował usługi 5G swoim klientom. Z racji tego, że prędkość w sieci 5G tego operatora jest kilkakrotnie wyższa od LTE, działanie to wpłynęło zarówno na średnią szybkość Internetu mobilnego w Plusie (wzrost aż o 26% rok do roku), jak i na średnią dla całej kategorii w kraju.

Jeśli chodzi o LTE, które wciąż pozostaje podstawową technologią dostępową (87% testów w sieciach mobilnych), to w 2023 r. w T-Mobile, Play i Orange nastąpiły niewielkie spadki prędkości pobierania przy jedoczesnym bardzo małym wzroście prędkości w sieciach 5G tych operatorów. Takiej sytuacji nie było od lat. Oznacza to z jednej strony wyczerpywanie prostych zdolności do rozbudowy pojemności sieci LTE, a z drugiej skoncentrowanie się operatorów na przygotowaniach do uruchomienia nowych sieci 5G.

Warto zwrócić uwagę, że LTE Plusa systematycznie poprawia swoje parametry. W latach 2020-2022 było wolniejsze o 20-25% od konkurentów, a w 2023 roku o 13%. Z jednej strony mamy więc bardzo dobre parametry w sieci 5G tego operatora i poprawiające się LTE, z drugiej ograniczeniem tej sieci była najmniejsza liczba stacji bazowych – 9 071 (za SI2PEM, UKE, grudzień 2023 r.). Konkurencja wedle tego samego źródła posiadała tych stacji o 37% – 50% więcej: Play – 12 444, Orange – 13 462, T-Mobile – 13 566.

W 2023 roku obserwowaliśmy również kontynuację spektakularnego rolloutu Playa oraz dalszą rozbudowę sieci 5G Plusa.

W oczekiwaniu na “prawdziwe 5G”

Rok temu zadawaliśmy pytanie, czy 5G w 2023 roku będzie „game changerem” licząc, że jeszcze w II połowie 2023 roku zakończy się aukcja i zostaną uruchomione usługi 5G w paśmie 3,6 GHz. I choć aukcja się zakończyła, a decyzje rezerwacyjne zostały przyznane, to na korzystanie z “prawdziwego 5G” będziemy musieli poczekać zapewne do stycznia 2024 roku.  

W 2023 roku odnotowaliśmy wzrost pokrycia 5G oraz zwiększenie penetracji urządzeń 5G – udział gmin z testami 5G wzrósł z 50 do 70% wszystkich gmin w Polsce, a udział testów 5G w ogólnej liczbie testów w sieciach mobilnych wzrósł dwukrotnie, do 9%. Pomimo tego, rok 2023 nie przyniósł większego przełomu i był kontynuacją sytuacji z lat poprzednich, czyli Plus w dalszym ciągu wykorzystywał przewagę związaną z posiadaniem pasma dedykowanego dla tej technologii. To trzeci rok z rzędu, kiedy download w sieci 5G tego operatora był blisko 2 razy wyższy niż u konkurentów.

Zasięg sieci 5G w latach 2021-2023 na podstawie testów SpeedTest.pl przedstawia poniższy rysunek.

133 Mb/s w Internecie domowym

W latach 2020-2023 przyrosty szybkości w Internecie domowym były wyższe niż w przypadku Internetu mobilnego (121% vs. 72%), a w porównaniu z 2022 rokiem szybkość wzrosła o 21% do 133 Mb/s. Podobnie jak w poprzednich latach, o tej tendencji decydowały przede wszystkim migracje klientów do wyższych opcji prędkości oraz zwiększenie pokrycia kraju sieciami światłowodowymi.

Internet światłowodowy FTTH – najszybsza technologia dostępu do Internetu w Polsce

Podobnie jak w poprzednich latach, popularność światłowodu FTTH rośnie. Nie jest to żadnym zaskoczeniem, gdyż światłowód FTTH jest bezkonkurencyjny w każdym z głównych parametrów jakościowych. W porównaniu z pozostałymi technologiami w kategorii Internetu domowego charakteryzuje się:

  • prawie 2,5-krotnie szybszym downloadem (246 vs. 106 Mb/s),
  • prawie 3-krotnie szybszym uploadem (108 vs. 38 Mb/s),
  • 2-krotnie niższym opóźnieniem (11 vs. 23 ms).

Konsekwentnie rośnie liczba gmin, w których oferowany jest światłowód FTTH. W 2023 roku testy szybkości z udziałem tej technologii odnotowaliśmy w 1762 gminach, czyli w 71% wszystkich gmin w Polsce. W ciągu roku  przybyło 91 gmin, w których po raz pierwszy użytkownicy SpeedTest.pl wykonali testy na sieciach FTTH. Na załączonych mapach widać wyraźny wzrost pokrycia obszarów z użytkownikami FTTH, szczególnie w centralnej Polsce, Lubelszczyźnie, Pomorzu, północnym Mazowszu, Świętokrzyskim i na południu kraju, Wciąż wyraźnie niedoinwestowane są Mazury, Podlasie i Podkarpacie.

Zasięg światłowodu FTTH w latach 2021-2023 według SpeedTest.pl przedstawia poniższy rysunek.

Wi-Fi w Polsce – wąskie gardło dostępu do Internetu

Od kilku lat pokazujemy jak kluczowy wpływ na osiąganą prędkość Internetu ma router kliencki i jego standard Wi-Fi. Niestety na przykładzie sieci światłowodowych widać, że bardzo często w tej najlepszej technologii dostępowej działają albo stare technologicznie routery, albo też użytkownicy na stale “zakotwiczają się” w wolniejszej częstotliwości 2,4 GHz, pomimo posiadania routera obsługującego pasmo 5 GHz. Często również urządzenia Wi-Fi przełączają się automatycznie na niższą częstotliwość z powodu słabego zasięgu, związanego z dużą odległością od rutera. Niestety niewiele zmieniło się w ciągu roku w tym obszarze.

W 2023 roku w wolniejszym paśmie 2,4 GHz realizowanych było aż 36% testów (w 2022 r. – 38%) ze średnią prędkością zaledwie 44 Mb/s. Reszta pomiarów była realizowana w paśmie 5 GHz ze średnią prędkością 273 Mb/s. To prawdziwa przepaść – wciąż ponad 1/3 użytkowników technologii światłowodowych łączy się przez pasmo ograniczające kilkakrotnie prędkości przesyłania danych.

Podobnie wygląda sytuacja jeśli chodzi o standardy Wi-Fi. Wciąż najbardziej popularnym jest Wi-Fi 4, ze średnią prędkością zaledwie 82 Mb/s (46% testów vs. 47% w 2022 r.). Dopiero Wi-Fi 5 daje skokowy przyrost prędkości (282 Mb/s), a jeszcze bardziej imponujące wyniki daje Wi-Fi 6 ze średnią 515 Mb/s. Udział tego ostatniego wzrósł dwukrotnie, do 8%. Liderem jest tu Orange, ale w 2023 roku standard ten został wprowadzony też u innych operatorów.

Poniższa mapa przedstawia rozmieszczenie testów w technologii Wi-Fi 6 w Polsce na przestrzeni ostatnich trzech lat.

Ranking dostawców Internetu w Polsce za 2023 rok

Tradycyjnie już przygotowane zostały rankingi za 2023 rok w 4 kategoriach:

Ranking Internetu domowego

Ranking Internetu domowego oparty jest na testach wykonywanych w aplikacji webowejaplikacji dla Windows oraz na testach Wi-Fi w mobilnych aplikacjach dla Android i w mobilnej aplikacji dla iOS. To najpopularniejsze metody pomiarów w 2023 roku – wykonano w ten sposób ok. 40 mln testów.

Liderem rankingu za 2023 rok, kolejny rok z rzędu został T-Mobile Stacjonarny z downloadem na poziomie 240 Mb/s. Wiceliderem została INEA, spychając na trzecie miejsce Playa (dane liczone łącznie z UPC). Tuż za podium plasuje się Vectra z wynikiem 215 Mb/s, która wyraźnie przyspieszyła i od września wyprzedza również Playa. Najwyższy przyrost prędkości pobierania odnotowały Netia (+26%, ze 128 do 162 Mb/s), Orange (+25%, ze 149 do 187 Mb/s) oraz Vectra (+22%, ze 176 do 215 Mb/s).

Statystyki prędkości pobierania danych dla 4 najszybszych dostawców Internetu domowego w 2023 roku przedstawia poniższy wykres.

Tradycyjnie już najszybszy upload osiągnęła INEA (212 Mb/s) dzięki stosowaniu łączy symetrycznych. Kolejny na podium T-Mobile (Stacjonarny) był prawie dwukrotnie wolniejszy (113,5 Mb/s). Trzecie miejsce zajmuje Netia z wynikiem 72,7 Mb/s. To kolejny rok z rzędu, w którym to właśnie ten operator odnotował największe przyspieszenie wysyłania – o 30% w ciągu roku.

W przypadku pingu, liderami są operatorzy z wysokim udziałem łączy światłowodowych w strukturze dostępowej. Pierwsza trójka operatorów jest identyczna jak rok temu – najniższym pingiem pochwalić się może INEA (10 ms), następnie Toya (11 ms) i T-Mobile Stacjonarny (15 ms). Jeśli chodzi o redukcję opóźnień, to w 2023 roku spadły one o 7%. Największy postęp w tym obszarze odnotowała Vectra i Orange (-14%).

Ranking Internetu światłowodowego FTTH – najszybszej technologii stacjonarnej w Polsce

Częścią rankingu Internetu domowego jest ranking dostawców światłowodu FTTH,  wydzielony w celu śledzenia rozwoju tej najbardziej perspektywicznej technologii. Ranking światłowodowy za 2023 rok powstał na podstawie blisko 5,3 mln testów

Trzeci rok z rzędu pierwsze miejsce zajął Orange, którego klienci FTTH pobierali dane ze średnią prędkością 268,3 Mb/s. Na podium znalazły się również  INEA (251,5 Mb/s) oraz T-Mobile (240,3 Mb/s), zamieniając się miejscami z Netią. T-Mobile odnotował też największe roczne przyrosty (+15%). Tradycyjnie już w przypadku uploadu, INEA z 246,9 Mb/s stanowi klasę samą dla siebie, wyprzedzając T-Mobile  (113,5 Mb/s). W przypadku pingu, w sieciach FTTH nastąpił minimalny spadek (o 4% z 11,6 do 11,1 ms). Liderem już od dłuższego czasu jest Toya z rewelacyjnym wynikiem 7,6 ms, wyprzedzając Orange i INEA (10 ms).

Statystyki prędkości pobierania danych dla 4 najszybszych dostawców Internetu światłowodowego FTTH w 2023 roku przedstawia poniższy wykres.

Ranking Internetu mobilnego

Ranking mobilny bazuje na 3,5 mln pomiarów w sieciach 3G, 4G LTE i 5G, wykonanych w aplikacjach dla Android i w aplikacji dla iOS.

Kolejność operatorów w 2023 wygląda zupełnie inaczej niż rok temu, a wszystko to za sprawą masowej aktywacji usług 5G przez Plusa, co przy wysokich prędkościach w tej technologii zwiększyło średnią prędkość pobierania w sieci 3G/4G/5G tego operatora aż o 26% (do 49,3 Mb/s) w porównaniu z 2022 rokiem. Tym samym T-Mobile (wieloletni lider rankingu mobilnego) spadł na drugie miejsce (46,1 Mb/s). Trzecie miejsce utrzymał Play (44 Mb/s). Najszybszy upload oferował również Play (13,3 Mb/s), a najniższy ping (28 ms) należał do T-Mobile i Orange.

Statystyki prędkości pobierania danych dla dostawców Internetu mobilnego w 2023 roku przedstawia poniższy wykres.

Ranking Internetu 5G

W 2023 roku liczba testów w sieciach 5G zwiększyła się dwukrotnie (do ponad 306 tys.) w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Po raz trzeci z rzędu niekwestionowanym liderem w kategorii 5G został Plus, ze średnią prędkością pobierania na poziomie 134,6 Mb/s. Kolejność pozostałych operatorów była taka sama jak w 2022 roku – drugie miejsce zajął Play (72,2 Mb/s), a trzecie Orange (69,1 Mb/s). Lekko spadające prędkości w sieci Plusa świadczą o powolnym nasycaniu pojemności tej sieci.

Statystyki prędkości pobierania danych dla dostawców Internetu 5G w 2022 roku przedstawia poniższy wykres.

Informacje dodatkowe

Zasady i warunki komercyjnego wykorzystania wyników powyższych rankingów w kontekście znaku towarowego SPEED TEST określa każdorazowo V-SPEED Sp. z o.o. Zgoda udzielana jest na okres maksymalnie jednego roku. Komercyjne wykorzystywanie wyników powyższego rankingu bez zgody V-SPEED Sp. z o.o. jest zabronione. Wyjątek stanowi cytowanie wyników w portalach informacyjnych i prasie.

Zasady obowiązujące podczas tworzenia rankingu:

  • Nazwę operatora określamy na podstawie publicznego adresu IP użytkownika z informacji dostępnych w RIPE lub przekazanych od operatora.
  • O kwalifikacji danego ISP do rankingu decyduje minimum 0,5% udziału w całkowitej liczbie testów w danej kategorii, a o miejscu w rankingu średni wynik dla prędkości pobierania danych (download) za cały 2023 rok.
  • Przed wyznaczeniem średnich wartości w publikowanych rankingach i statystykach, agregujemy surowe wyniki dla operatora, użytkownika, lokalizacji i technologii połączenia w ustalonym czasie. Dzięki temu uśredniamy nadmiarowe wyniki pomiarów, wykonane przez pojedynczych użytkowników, które mogłyby wpłynąć na wyniki rankingów.
  • Kształtowanie ruchu pomiarowego (prędkość transmisji danych) pomiędzy serwerami pomiarowymi a użytkownikiem aplikacji w ramach platformy pomiarowej SpeedTest.pl musi podlegać tym samym zasadom, co w przypadku pozostałych usług internetowych dla danego użytkownika. Dotyczy to zarówno dostawców usługi dostępu do Internetu, jak i dostawców serwerów pomiarowych.
Przemek jest mózgiem operacyjnym SpeedTest.pl. Studiował na Politechnice Wrocławskiej elektronikę i telekomunikację. Zarządza projektami IT, relacjami z klientami oraz nadzoruje procesy rozwoju. Prywatnie zaangażowany w rodzinę, wsparcie różnych działalności charytatywnych i projekty ekstremalne.