Polityka Prywatności SpeedTest.pl

Definicje

V-SPEED - V-SPEED Sp. z o.o. z siedzibą w Obornikach Śląskich (55-120) przy ul. Piłsudskiego 5

SpeedTest.pl – strona internetowa w domenie www.speedtest.pl i m.speedtest.pl dostępna bezpłatnie

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

Przetwarzanie danych osobowych – każda operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taka jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, udostępnianie, usuwanie lub niszczenie (art. 4 pkt. 2 RODO)

Informacje wstępne

V-SPEED dostarcza bezpłatną usługę pomiaru prędkości i jakości łącza internetowego na SpeedTest.pl. Platforma udostępnia rankingi dostawców Internetu w Polsce. Na SpeedTest.pl funkcjonuje blog, na którym poruszane są najważniejsze tematy związane z rynkiem telco oraz technologiami wykorzystywanymi w szeroko pojętym Internecie. Ponadto V-SPEED udostępnia operatorom telekomunikacyjnym zagregowane dane telemetryczne (wyniki pomiarów) w celu poprawy jakości dostarczanych przez nich usług.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje RODO. W związku z tym w niniejszej Polityce Prywatności wyjaśniono kwestie przetwarzania danych osobowych naszych użytkowników.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest V-SPEED Sp. z o.o. z siedzibą w Obornikach Śląskich (55-120) przy ul. Piłsudskiego 5. Jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, napisz pod adres: kontakt@speedtest.pl

Których danych osobowych nigdy nie przetwarzamy?

V-SPEED nie przetwarza żadnych danych związanych bezpośrednio z Twoją tożsamością. W przypadku strony SpeedTest.pl nigdy nie poprosimy Cię o imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL itd.

Które dane osobowe są przez nas przetwarzane i w jakim celu?

V-SPEED przetwarza wymienione niżej zwykłe dane osobowe w następujących celach:

adres e-mail – unikalny adres poczty elektronicznej wykorzystywany w celu rejestracji i zarządzania bezpłatnym kontem użytkownika; adres e-mail nie jest udostępniany co oznacza, że nigdy nie otrzymasz niechcianych wiadomości (tzw. SPAMu) z naszego powodu; adres e-mail jest przetwarzany tylko do momentu wysłania wiadomości z linkiem aktywacyjnym lub linkiem do odzyskania hasła do konta (około 1 sekunda), a następnie jest usuwany; w naszej bazie danych pozostaje tylko tzw. fingerprint utworzony za pomocą jednostronnej funkcji skrótu SHA-256.

Podstawą prawną przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych we wskazanych celach jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

V-SPEED nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych. V-SPEED dokłada wszelkich starań, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie. V-SPEED nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy ("EOG").

Udostępnianie danych osobowych w pozostałych celach

Aby skutecznie i wydajnie zarządzać infrastruktura techniczną (np. bazami danych, monitoringiem usług itd.) V-SPEED musi przyznać dostęp do Twoich danych osobowych personelowi oraz partnerom technicznym, ale tylko w zakresie i celu niezbędnym do realizacji danej usługi (np. dostarczania serwerów) i tylko na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.

Podstawą prawną tego udostępniania danych osobowych we wskazanych celach jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Profilowanie treści reklamowych i pliki cookie

Jak większość stron internetowych, V-SPEED dostarcza Ci bezpłatne usługi dzięki obecności reklam, które pokrywają większość kosztów obsługi. V-SPEED dokłada wszelkich starań, aby treści reklamowe nie były nachalne i nie przeszkadzały w korzystaniu z głównej funkcjonalności naszych stron. Przykładowo unikamy reklam typu pop-up, które zasłaniają całą stronę www. Strony i aplikacje zapisują Twoje preferencje w pamięci lokalnej urządzenia w tzw. plikach cookie, które później służą do tzw. profilowania (dopasowania treści do Twoich preferencji, zainteresowań i historii odwiedzanych stron) oraz zbierania informacji statystycznych.

V-SPEED potrzebuje Twojej dobrowolnej zgody na profilowanie treści reklamowych, czego podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit a RODO. Jednocześnie należy wskazać, że brak tej zgody nie spowoduje zmniejszenia ilości ani usunięcia treści reklamowych.

 
wyrażam zgodę


Jak długo V-SPEED przetwarza Twoje dane osobowe?

V-SPEED przetwarza Twoje dane osobowe do momentu zgłoszenia woli ich usunięcia.

Twoje prawa odnośnie danych osobowych

V-SPEED dokłada wszelkich starań, aby każdy użytkownik czuł się bezpieczny i chroniony podczas korzystania ze SpeedTest.pl. W razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, napisz do nas pod adres kontakt@speedtest.pl. W odniesieniu do RODO, przysługują Ci następujące prawa:
  • Prawo dostępu do Twoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii
  • Prawo do usunięcia Twoich danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”)
  • Prawo do sprostowania Twoich danych osobowych
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
  • Prawo wniesienia skargi do stosownego organu tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Przetwarzanie pozostałych danych (nieosobowych)

V-SPEED przetwarza wymienione niżej dane nieosobowe w następujących celach:

publiczny adres IP – adres źródłowy pakietów protokołu IP w wersji 4 lub 6, wykorzystywany w celu określenia nazwy dostawcy łącza internetowego na podstawie danych ogólnodostępnych w bazie RIPE; nazwa dostawcy łącza jest wykorzystywana do prezentacji w aplikacjach pomiarowych oraz przy tworzeniu zagregowanych rankingów, które są bezpłatnie dostępne na SpeedTest.pl; adres IP jest ponadto wykorzystywany w wykrywaniu nadużyć w infrastrukturze sieciowej (np. ataki typu DDoS)

lokalizacja użytkownika – przybliżona dla SpeedTest.pl (określana na podstawie publicznego adresu IP z wykorzystaniem baz geolokalizacyjnych); lokalizacja jest wykorzystywana do wyboru najlepszego (najbliższego) serwera oraz do tworzenia zagregowanych rankingów dostawców dla obszarów Polski, które są bezpłatnie dostępne na SpeedTest.pl; lokalizacja jest ponadto wykorzystywana do prezentacji miejsc wykonania pomiarów jakości łącza użytkownika na interaktywnych mapach;

wyniki pomiarów - prędkość pobierania i wysyłania danych, opóźnienia w celu prezentacji tych informacji dla użytkownika oraz w celu tworzenia zagregowanych statystyk np. rankingów prędkości.

W celu poprawy i analizy jakości łączy internetowych w Polsce, V-SPEED może udostępnić dostawcom łączy internetowych publiczny adres IP oraz przybliżoną lokalizację użytkownika wraz z danymi telemetrycznymi (np. wynik pomiaru łącza, informacje o urządzeniu). Pamiętaj, że to dzięki Tobie i Twoim wynikom pomiarów przyczyniamy się do stałego podnoszenia jakości usług oferowanych przez dostawców Internetu w Polsce.

Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie w dniu 25.09.2018.