AGENT.m6

Kategoria: Firma
Typ licencji: Trial

Program Agent.m6 jest przeznaczony do usprawnienia codziennej pracy agentów ubezpieczeniowych.

Na co pozwala AGENT.m6?
- prowadzenie bazy klientów, polis i pojazdów - informacje gromadzone w bazie mogą być przeszukiwane i filtrowane oraz wzbogacane o dokumenty skanowane, zdjęcia.
- magazyn polis - zarządzanie drukami ścisłego zarachowania: ewidencja druków, anulowanie, przekazanie do agentów, przyjęcie sprzedaży, wyszukiwanie filtrowanie
- drukowanie raportów - opcja wydruku raportów pozwala na generowanie zestawień rozliczeniowych oraz na tworzenie innych wykazów pomocnych w pracy (zestawienie urodzin klientów, wykaz pojazdów z terminem badań technicznych, wykaz polis do wznowienia, wykaz polis z terminem płatności itp). Utworzone wykazy można wydrukować oraz weksportować do kilku formatów (PDF, Excel, RTF - Word, Tiff itp)
-  funkcja Organizer - organizer ułatwia szybkie sprawdzenie jakie polisy kończą się wybranego dnia, które raty mają termin płatności orzez przejrzenia urodzin klientów. Dodatkowo opcja organizera umożliwia ustawienie własnej notatki na wybrany dzień
- moduł Powiadamiania SMS
- wyszukiwanie i filtrowanie
- korespondecja seryjna
- funkcja drukowania polis
- praca w sieci 
- szybkie rozliczanie prowizji

Strona programu: http://www.agent.m6.pl/
Pobierz program: http://agent.m6.pl/index.php?option=com_remository&Itemid=31&func=select&id=24