Od kiedy w naszym społeczeństwie wzrósł poziom strachu związany z rozwojem sieci 5G, marzyłem o takim narzędziu jak SI2PEM. Kiedy tylko dowiedziałem się o powstaniu tej strony, byłem bardzo zainteresowany tym, jak usługa działa i co możemy się z niej dowiedzieć. Tym bardziej jest to frapujące, że usługa jest w domenie gov.pl, czyli powstała we współpracy z KPRM (projekt zainicjalizowało nieistniejące już formalnie Ministerstwo Cyfryzacji). Może się wydawać, że aplikacja webowa jest odpowiedzią na dezinformację, jaką w społeczeństwie rozsiewają przeciwnicy technologii 5G. Na stronie aplikacji możemy przeczytać, że produkt jest bazą danych zawierającą informacje o polu elektromagnetycznym w środowisku. Przekroczenia natężenia pola to wieczny argument przeciwników technologii 5G. Dzięki takiej aplikacji ludzie ci mają coraz mniej do powiedzenia.


System ten powstał w ramach projektu realizowanego przez Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy. Jest to naprawdę bardzo interesujące narzędzie, któremu warto się bliżej przyjrzeć. Baza ta ma się przyczynić przede wszystkim do opracowania narzędzi teleinformatycznych oraz modeli obliczeniowych umożliwiających przetwarzanie danych administracyjnych, agregacji i przetwarzania danych pomiarowych z różnych dostępnych źródeł i precyzyjnej estymacji ciągłych na obszarze całego kraju rozkładów PEM w oparciu o pomiary i analizy symulacyjne wypadkowych wartości PEM na bazie opracowanych modeli matematycznych i inżynierskich.


Narzędzie SI2PEM pozwala na symulację natężenia pola EM na terenie naszego kraju


Warto jednak wspomnieć najpierw, czym jest PEM. Jest to pole elektromagnetyczne, które jest jednym z najbardziej naturalnych zjawisk fizycznych, jakie występują w przyrodzie. Pole EM jest praktycznie wszędzie. Istnieje wiele źródeł naturalnego pola elektromagnetycznego. Należą do nich: Ziemia, która wytwarza własne pole w jądrze; Słońce, które wytwarza światło widzialne i niewidzialne; różnego rodzaju zjawiska atmosferyczne, którą związane z wyładowaniami elektrycznymi; materia, która posiada temperaturę przekraczającą „zero bezwzględne”, a nawet każda istota żywa na Ziemi. Pole EM mogą wytwarzać także różne urządzenia oraz instalacje: radio, telewizja, rentgen, rezonans, kuchenka mikrofalowa, telefon, solarium itp.


SI2PEM to system, dzięki któremu obywatele będą w stanie uzyskać dostęp do informacji, gdzie zlokalizowana jest stacja bazowa i oczywiście, do kogo takowa stacja należy


Są to bardzo cenne informacje. Poza samą lokalizację, system pozwoli sprawdzić, czy stacja bazowa posiada niezbędne certyfikaty, które gwarantują jej bezpieczne funkcjonowanie. Co najciekawsze, nie będą to suche papiery nie podparte żadnymi dowodami. Twórcy zadbali o to, aby nikt nie mógł podważyć wydanych pozwoleń. W systemie znajdziemy bowiem wszelkie wyniki pomiarów, które notabene są obowiązkowym punktem w procesie oddawania nowej stacji bazowej do użytku. Można pokusić się o stwierdzenie, że dostęp do takich informacji pozwoli na śledzenie procesu rozwoju nie tylko sieci 5G, ale całej telefonii komórkowej w naszym kraju. Oczywiście, dostęp do takich danych niesie za sobą pewne ryzyko, że grupy przeciwne technologii 5G, zlokalizują owe stacje bazowe i będą dopuszczać się terrorystycznych napaści na nie.


System SI2PEM jest pomocny w kwestii dostępu do podstawowych parametrów stacji bazowych telefonii komórkowej. Jeżeli kogoś interesuje, na jakiej zasadzie działa ten system, to można to sprawdzić w niezbędnych dokumentach: w Rozdziale 2b Ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 777, 784) oraz w Ustawie z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych Dz.U. 2010 nr 106 poz. 675, która stanowi Podstawę Prawną.


W narzędziu SI2PEM można sprawdzić poziom PEM w dowolnym miejscu w Polsce z dokładnością do pojedynczych metrów


Możliwe jest to dzięki wykonanych obliczeń ciągłych rozkładów PEM o częstotliwościach radiowych. Są one walidowane za pomocą pomiarów, które wykonywane są w terenie. Wyniki obliczeń prezentowane są w prostym w obsłudze narzędziu. Interfejs jest intuicyjny i może korzystać z niego dosłownie każdy. Aplikacja wyposażona jest też w specjalną mapę rozkładów natężeniami pola. Dzięki temu wyniki są bardziej czytelne i przyjazne dla zwykłego użytkownika.

SI2PEM posiada wiele ciekawych opcji, które możemy dowolnie oglądać i analizować

W aplikacji możemy sprawdzić takie parametry jak:

  • podstawowe informacje o instalacjach wytwarzających PEM (m.in. stacjach bazowych) pochodzące z rejestrów UKE,
  • wyniki pomiarów PEM wykonywanych przez akredytowane laboratoria w otoczeniu źródeł PEM, takich jak stacje bazowe telefonii komórkowej,
  • rezultaty pomiarów PEM prowadzonych przez GIOŚ w ramach monitorowania środowiska,
  • wypadkową obliczeń ciągłych rozkładów PEM o częstotliwościach radiowych na terenie całego kraju, wyniki zgłoszeń, o których mowa w art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz o ponownych zgłoszeniach, o których mowa w art. 152 ust. 6 pkt 2 tej ustawy, dotyczących instalacji radiokomunikacyjnych emitujących pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz, których równoważna moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W.


System SI2PEM posiada kilka osobnych modułów


Użytkownicy mogą korzystać z modułów dla: Urzędów, Operatorów, Laboratoriów i Obywateli. Nas będzie interesował ostatni wzmiankowany moduł, czyli Moduł Obywatela. Posiada on takie funkcjonalności jak:

  • podstawowe informacje o instalacjach wytwarzających PEM oraz poziomach natężenia w ich otoczeniu (dane pochodzą z rejestrów UKE i są dostarczane przez operatorów),
  • wyniki pomiarów PEM, które są prowadzone przez akredytowane laboratoria GIOŚ oraz IŁ-PiB,
  • wyniki symulacji rozkładu PEM, zestawienia i różne statystyki związane z pomiarami PEM.

Dodatkowo system posiada funkcje edukacyjną. Zawiera bowiem materiały dotyczące istotnych zagadnień związanym w PEM.


Bardzo ważnym elementem systemu SI2PEM jest oczywiście mapa natężenia pola elektromagnetycznego


Znajduje się ona w centrum strony głównej usługi. Mapa przedstawia wyniki pomiarów pola EM wykonywanych w otoczeniu stacji bazowych telefonii komórkowej oraz nadajników DVB-T na terenie naszego kraju. Mapa wyposażona jest w panel filtracji (czy też legendę). Znajduje się ona z lewej strony mapy. Za pomocą „ptaszków” możemy zaznaczyć opcje, jakie chcemy zobaczyć na mapie. W pierwszej części są to opcje związane z wielkością natężenia pola, a następnie datą pomiaru i rodzajem instalacji. Na samym dole kolumny mamy opcje „Filtrowanie zaawansowane”. Dzięki niej możemy wybrać pomiary dla konkretnego operatora: prowadzącego instalację lub wykonującego pomiary.

SI2PEM
Mapa natężenia pola EM dla Wrocławia z aplikacji Si2PEM
SI2PEM
Symulacje natężenia pola EM dla Wrocławia


Mapa symulacji w aplikacji SI2PEM przedstawia rozkład pola EM na terenie Polski


Jak wcześniej wspomniano, jest to rozkład wygenerowany dzięki wykorzystaniu danych o stacjach bazowych telefonii komórkowej oraz nadajników DVB-T. Ważne jest, aby pamiętać, ze wyniki symulacji wyświetlane są w pewnych kolorach. Określają one przedziały procentowe wykorzystania wartości granicznych natężenia pola EM. Istotne jest także, iż wyniki symulacji przedstawiają graficznie maksymalne natężenia PEM na wysokości od 0,3 m do 2 m n.p.t., z rozdzielczością 1 m2


System SI2PEM jest narzędziem darmowym. Na stronie projektu możemy przeczytać, że nie będzie koniecznie wykupienie żadnej licencji, aby z niego korzystać. Jeżeli chcecie skorzystać z tego narzędzia, to musicie odwiedzić oficjalną stronę usługi. Mamy nadzieję, że spodoba się wam tak bardzo, jak naszej redakcji. Może sprawdzić się w badaniach naukowych, laboratoryjnych, biznesowych, ale także jako oferta edukacyjna dla obywateli.

Przemek jest mózgiem operacyjnym SpeedTest.pl. Studiował na Politechnice Wrocławskiej elektronikę i telekomunikację. Zarządza projektami IT, relacjami z klientami oraz nadzoruje procesy rozwoju. Prywatnie zaangażowany w rodzinę, wsparcie różnych działalności charytatywnych i projekty ekstremalne.