Od grudnia 2018 roku polscy konsumenci dysponują naszym narzędziem PRO Speed Test, które otrzymało certyfikat Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. System udostępnia aplikacje dla Windows, Android, iOS oraz przeglądarek internetowych. PRO Speed Test umożliwia wygenerowanie raportu z certyfikowanych pomiarów, który konsument może wykorzystać w postępowaniu reklamacyjnym z dostawcą usługi dostępu do Internetu.

Wspólnie z UKE przygotowaliśmy kolejne (za okres grudzień 2019 – maj 2020) podsumowanie obecności PRO Speed Test na rynku w formie zestawień dwóch kategorii dostawców: stacjonarnych oraz mobilnych. Przy obliczeniach zastosowano średnią arytmetyczną z prędkości pobierania danych dla poszczególnych dostawców. Pełne statystyki dostępne są na stronie Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod adresem:

https://uke.gov.pl/akt/jakosc-sieci-w-polsce-pomiary-z-certyfikowanego-mechanizmu-monitorowania-internetu-grudzien-2019maj-2020,332.html

Dostawcy stacjonarni

Warunki kwalifikacji dostawców do zestawienia to:

  • wyniki pomiarów uznanych za certyfikowane,
  • wyniki pomiarów uzyskane od 1.12.2019 roku do 31.05.2020,
  • minimum 1% udziału dostawcy w rynku usług dostępu do Internetu w sieciach stacjonarnych (wg. danych UKE) oraz minimum 200 pomiarów.

Pomiar zostaje uznany za certyfikowany, jeśli spełnił wszystkie warunki opisane w sekcji V Regulaminu systemu PRO Speed Test. Do utworzenia klasyfikacji przeanalizowano 144 342 wyników pomiarów w sieciach stacjonarnych w Polsce, dla których średnia prędkość pobierania danych wyniosła 152,4 Mb/s.

Dostawcy mobilni

Warunki kwalifikacji dostawców do zestawienia to:

  • wyniki pomiarów ze wszystkich aplikacji dostępnych w ramach systemu PRO Speed Test,
  • wyniki pomiarów uzyskane od 1.12.2019 roku do 31.05.2020 roku,
  • dostawca infrastrukturalny i dowolna technologia połączenia z Internetem.

Do utworzenia klasyfikacji przeanalizowano 95 062 wyniki pomiarów w sieciach mobilnych w Polsce, dla których średnia prędkość pobierania danych wyniosła 20,2 Mb/s.

Zasady i warunki komercyjnego wykorzystania wyników powyższego zestawienia w kontekście znaku handlowego SPEED TEST określa każdorazowo V-SPEED Sp. z o.o. Komercyjne wykorzystywanie wyników powyższego zestawienia bez zgody V-SPEED Sp. z o.o. jest zabronione. Wyjątek stanowi cytowanie wyników w portalach informacyjnych i prasie.

Przemek jest mózgiem operacyjnym SpeedTest.pl. Studiował na Politechnice Wrocławskiej elektronikę i telekomunikację. Zarządza projektami IT, relacjami z klientami oraz nadzoruje procesy rozwoju. Prywatnie zaangażowany w rodzinę, wsparcie różnych działalności charytatywnych i projekty ekstremalne.