Czym jest szybki, czy też szerokopasmowy dostęp do internetu? Europejska organizacja BEREC przygotowała właśnie definicję sieci o bardzo dużej przepustowości. Aktualnie dokument, który ją zawiera można komentować, jednak nie należy się tutaj spodziewać zbyt dużych zmian. Dlatego też wygląda na to, że tego typu terminem będą mogli posłużyć się operatorzy, którzy oferują swoim klientom prędkość pobierania danych na poziomie 1 Gbit/s.

Aktualnie polski Urząd Komunikacji Elektronicznej monitoruje polski rynek pod kątem dostępności łącz o przepustowości 30 Mbit/s. Kryterium to zostało dobrane w czasach, kiedy na rynku dominowały oferty oparte na technologi VDSL. Jednak dzisiaj mówimy już o coraz powszechniejszym dostępie do internetu światłowodowego. Przy czym operatorzy zaczęli sprzeczać się o to, co to tak naprawdę oznacza. Cóż, regulator nie może faworyzować żadnej technologi świadczenia usług telekomunikacyjnych. Dlatego też pojawiła się potrzeba zdefiniowania tego, czym jest łącze o bardzo dużej przepustowości. Zwłaszcza że taki termin pojawił się już w Europejskim Kodeksie Łączności Elektronicznej, który wszedł w życie pod koniec 2018. Przy czym państwa członkowskie mają czas na wprowadzenie tej dyrektywy do końca 2020 roku.

BEREC zdefiniował zarówno stacjonarne, jak i bezprzewodowe łącza o bardzo dużej przepustowości

Przejdźmy może od razu do konkretów. BEREC (Body of European Regulators for Electronic Communications) proponuje, żeby za łącze o bardzo dużej przepustowości uznawać takie, które spełnia jedno ze czterech kryteriów:

 • Kryterium 1: jest to łącze światłowodowe doprowadzone przynajmniej do wielorodzinnego budynku.
 • Kryterium 2: jest to łącze światłowodowe doprowadzone do stacji bazowej.
 • Kryterium 3: każda sieć stacjonarna zdolna świadczyć usługi o następujących parametrach:
  • prędkość pobierania: nie mniejsza niż 1 Gbit/s (1000 Mbit/s),
  • prędkość wysyłania: nie mniejsza niż 200 Mbit/s,
  • poziom przekłamanych pakietów IP: nie większy niż 0,05%,
  • poziom utraty pakietów IP: nie większy niż 0,0025%,
  • opóźnienie dwuekierunkowe: nie większe niż 10 ms,
  • jitter: nie większy niż 2 ms,
  • dostępność usługi: przynajmniej 99,9% w skali roku.
 • Kryterium 4: każda sieć bezprzewodowa zdolna świadczyć usługi o następujących parametrach:
  • prędkość pobierania: nie mniejsza niż 150 Mbit/s,
  • prędkość wysyłania: nie mniejsza niż 50 Mbit/s,
  • poziom przekłamanych pakietów IP: nie większy niż 0,1%,
  • poziom utraty pakietów IP: nie większy niż 0,005%,
  • opóźnienie dwuekierunkowe: nie większe niż 25 ms,
  • jitter: nie większy niż 6 ms,
  • dostępność usługi: przynajmniej 99,81% w skali roku.

Pojęcia zdefiniowane przez BEREC są na tyle ważne, że stanowią one wytyczne dla krajowych organów regulacyjnych, które opracowują obowiązujące w danym państwie przepisy.

Bernard to redaktor naczelny SpeedTest.pl. Jest analitykiem i pasjonatem gier. Studiował na Politechnice Wrocławskiej informatykę i zarządzanie. Lubi szybkie samochody, podróże do egzotycznych krajów oraz dobre książki z kategorii fantastyka.