Nowy projekt nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa zawiera przepisy, które mogą wprowadzić duże zmiany na polskim rynku telekomunikacyjnym. I nie chodzi tutaj wcale o możliwość wykluczenia Huawei jako dostawcy wysokiego ryzyka. Rząd opracował pierwszy zestaw przepisów, które można użyć do powołania narodowego operatora komórkowego. Czyżby projekt #Polskie5G nabierał rozpędu?

Aktualnie w żadnym kraju na świecie nie mamy do czynienia z nacjonalistyczną siecią komórkową. O ile Polska może być pierwszym krajem, w którym taki projekt zostanie zrealizowany, to polscy politycy nie są w tej kwestii osamotnieni. Dokładnie 3 lata temu, czyli w styczniu 2018 roku, pojawiły się pogłoski, że administracja Donalda Trumpa rozważa budowę nacjonalistycznej sieci 5G. Co prawda pomysł ten się nie ziścił. Jednakże warto zwrócić uwagę na ówczesną argumentację amerykańskich urzędników. Rządowa infrastruktura telekomunikacyjna miała zagwarantować bezpieczeństwo narodowe oraz obniżyć koszty wdrażania nowej technologii. Docelowo tradycyjni operatorzy, z których usług korzystają obywatele, mieliby dzierżawić od rządu państwową infrastrukturę. W podobnym tonie prowadzone są prace związane z projektem #Polskie5G, o którym ostatnio słyszeliśmy pół roku temu. To właśnie wtedy raport dotyczący modelu biznesowego tego przedsięwzięcia trafił do premiera. Z kolei w opublikowanym wczoraj w projekcie KSC (Krajowy System Cyberbezpieczeństwa) pojawiły się zapisy o utworzeniu sieci komunikacji strategicznej. Co ma ona wspólnego z #Polskie5G.

Sieć komunikacji strategicznej + częstotliwości z dostępem hurtowym = #Polskie5G?

Dotychczasowe rozważania dotyczące projektu #Polskie5G nie uwzględniały kwestii związanych z cyberbezpieczeństwem. Pierwotnie skupiał on się na budowie ogólnokrajowej sieci 5G w paśmie 700 MHz, z której mogłaby korzystać cała tzw. wielka czwórka, czyli Orange, Play, Plus i T-Mobile. Budowa sieci, która byłaby współdzielona pomiędzy czterema operatorami, jest ogromnym wyzwaniem. Jednak wszyscy mają nadzieję na to, że slicing (tzw. plasterkowanie sieci), który zostanie wprowadzony w sieciach 5G, na to pozwoli.

Tymczasem w projekcie KSC pojawił się art. 59zd., o brzmieniu:

W celu zapewnienia realizacji zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego w zakresie telekomunikacji, tworzy się sieć komunikacji strategicznej.

Wspomniana sieć komunikacji strategicznej ma być obsługiwana przez operatora, którego głównym zadaniem jest m.in. świadczenie usług dla Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz urzędów obsługujących organy administracji rządowej.

To jednak nie wszystko. Projekt nowelizacji KSC zakłada również rozszerzenie Prawa Telekomunikacyjnego o art. 115:

Prezes UKE może zapewnić odpowiednie częstotliwości w celu oferowania przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego na zasadach niedyskryminacyjnych usług na warunkach hurtowych w celu ich dalszej sprzedaży przez innego przedsiębiorcę telekomunikacyjnego.

Całkiem możliwe, że taka kombinacja przepisów pozwoli na powołanie narodowego operatora, który oprócz świadczenia usług związanych z bezpieczeństwem kraju, będzie mógł również udostępniać swoją infrastrukturę operatorom komercyjnym na warunkach hurtowych.

Przemek jest mózgiem operacyjnym SpeedTest.pl. Studiował na Politechnice Wrocławskiej elektronikę i telekomunikację. Zarządza projektami IT, relacjami z klientami oraz nadzoruje procesy rozwoju. Prywatnie zaangażowany w rodzinę, wsparcie różnych działalności charytatywnych i projekty ekstremalne.