Nowa wersja mechanizmu monitorowania jakości dostępu do Internetu uzyskała certyfikat Prezesa UKE na okres kolejnych dwóch lat. Oznacza to zapewnienie przez V-SPEED Sp. z o.o. (operatora platformy SpeedTest.pl) ciągłości funkcjonowania certyfikowanego narzędzia, o którym mowa w art. 4 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r.

Druga odsłona PRO Speed Test dostarcza szereg nowych funkcjonalności oraz usprawnień i będzie dostępna od 1 grudnia 2020 roku pod adresem:

https://pro.speedtest.pl/

Kolejna wersja narzędzia jest odpowiedzią UKE i V-SPEED na potrzeby polskiego rynku telekomunikacyjnego oraz uwagi i sugestie zgłaszane przez użytkowników. Najważniejsze usprawnienia to:

 • pomiar prędkość łączy do 2,5 Gb/s (wcześniej do 1 Gb/s),
 • aplikacja dla systemu macOS,
 • testy automatyczne,
 • brak obowiązku rejestracji dla pomiarów o charakterze wyłącznie informacyjnym,
 • wprowadzenie angielskiej wersji językowej aplikacji i strony www.
PRO Speed Test

Dotychczasowa funkcjonalność PRO Speed Test, a także wyniki pomiarów, raporty i konta użytkowników zostały zachowane. Użytkownicy mogą sprawdzić parametry łącza internetowego w aplikacji www, w aplikacjach mobilnych i w aplikacjach dla komputerów stacjonarnych. Te ostatnie wnikliwie badają warunki, w jakich pomiar został wykonany:

 • rodzaj połączenia sieciowego i jego parametry,
 • obecność dodatkowych urządzeń w sieci,
 • ruch od innych aplikacji w systemie (tzw. cross-traffic),
 • udostępnianie połączenia internetowego,
 • obciążenie procesora,
 • obecność połączenia VPN,
 • podłączenie zasilacza w przypadku urządzeń przenośnych,

a następnie sugerują czynności, które należy wykonać, aby uzyskać pomiar certyfikowany.

PRO Speed Test badanie czynników

Pomiary certyfikowane mogą wejść w skład raportu generowanego w systemie, a następnie mogą zostać wykorzystane na potrzeby postępowania reklamacyjnego w celu wykazania rozbieżności parametrów w odniesieniu do tych zawartych w umowie.

Certyfikat UKE

Prezes UKE certyfikował rozszerzony system pomiarowy po szczegółowej weryfikacji. Przeprowadzone zostały audyty: bezpieczeństwa, WCAG 2.1 na poziomie AA, funkcjonalności oraz testy akceptacyjnie w zakresie poprawności uzyskiwanych wyników pomiarów w różnych warunkach, w tym dla typowych parametrów usług dostępu do Internetu w Polsce.

Już dziś rozwiązania bazujące na certyfikowanych mechanizmach zastosowanych w PRO Speed Test są wykorzystywane komercyjnie. W przypadku operatorów telekomunikacyjnych wspierają proces sprzedaży usług dostępu do Internetu (np. poprzez potwierdzenie poprawności instalacji łącza), a w późniejszych etapach świadczenia usług służą do weryfikacji ich jakości. Są również pomocnym narzędziem w postępowaniach reklamacyjnych.

Przemek jest mózgiem operacyjnym SpeedTest.pl. Studiował na Politechnice Wrocławskiej elektronikę i telekomunikację. Zarządza projektami IT, relacjami z klientami oraz nadzoruje procesy rozwoju. Prywatnie zaangażowany w rodzinę, wsparcie różnych działalności charytatywnych i projekty ekstremalne.