Współdzielenie sieci komórkowych ma wiele zalet, ale i kilka wad. Dlatego pomysł budowy wspólnej sieci 5G przez polskich operatorów nie został jeszcze przesądzony. Ministerstwo Cyfryzacji pracuje obecnie nad koncepcją hurtowej dystrybucji pasma 700 MHz przez jednego operatora. Czy takie rozwiązanie ma sens?

Operatorzy mogą współdzielić swoje sieci na różne sposoby. Najpopularniejszą formą współpracy jest zajmowanie tych samych obiektów. Dlatego na wielu kominach i masztach można spotkać anteny, które są używane przez stacje bazowe kilku operatorów. Równie często operatorzy korzystają z tych samych przyłączy albo dzierżawią łącza od innych dostawców. To jednak nie wszystko. Współpraca, która generuje najwięcej oszczędności, dotyczy warstwy radiowej. Dla nas dobrym przykładem jest kooperacja polskich oddziałów T-Mobile i Orange, która realizowana jest za pośrednictwem spółki NetWorkS!. Sprowadza się ona do tego, że operator “macierzysty” (w tym przypadku NetWorkS!) konfiguruje stację bazową w taki sposób, że pracuje ona zarówno w sieci Orange, jak i T-Mobile. Obecnie klienci operatorów korzystają z oddzielnych zasobów radiowych. Ostatnią znaną formą współpracy jest usługa roamingu krajowego.

Wspólna sieć 5G w paśmie 700 MHz może stanowić dla operatorów duże wyzwanie

Nie znamy jeszcze terminu i zasad dystrybucji pasma 700 MHz. Polscy zaczną budowę sieci 5G od częstotliwości z zakresu od 3480 MHz do 3800 MHz. Zgodnie z założeniami UKE, każdy z nich będzie korzystał z bloku o szerokości 80 MHz. Z kolei z pasmem 700 MHz jest obecnie kilka problemów. Obecnie nie mogą być one przekazane operatorom, ponieważ trwają jeszcze negocjacje z Rosją i wschodnimi sąsiadami polski, którzy korzystają na tych częstotliwościach z telewizji naziemnej. Z kolei w Polsce nie ustalono jeszcze wszystkich szczegółów związanych z przeniesieniem polskich telewizyjnych stacji nadawczych na inne częstotliwości. Problem dotyczy tutaj przede wszystkim tego, kto poniesie koszty związane z tą operacją.

Operatorzy muszą jeszcze zdecydować czy warto podjąć współpracę i korzystać z pasma 700 MHz wspólnie, czy może lepiej będzie, jeśli każdy z nich wybuduje własną sieć. Marek zagórski, minister cyfryzacji powiedział:

“Ministerstwo Cyfryzacji pracuje nad koncepcją hurtowej dystrybucji pasma 700 MHz przez jednego, polskiego operatora. Pracujemy z operatorami nad takim pomysłem, żeby pasmo 700 MHz było zarządzane przez jednego, polskiego operatora i dystrybuowane hurtowo.”

Wspólna sieć 5G na 700 MHz byłaby na pewno tańsza. Hurtowa dystrybucja pasma jest również z zasady bardziej efektywna. Jednak nie wiadomo, czy jeśli zarządzałby ją jeden operator, to czy możliwa byłaby agregacja pasma 700 MHz z pozostałymi częstotliwościami, które są używane przez poszczególnych operatorów.

Źródło: PAP

Przemek jest mózgiem operacyjnym SpeedTest.pl. Studiował na Politechnice Wrocławskiej elektronikę i telekomunikację. Zarządza projektami IT, relacjami z klientami oraz nadzoruje procesy rozwoju. Prywatnie zaangażowany w rodzinę, wsparcie różnych działalności charytatywnych i projekty ekstremalne.