Amortyzacja z RSMozy

Kategoria: Firma
Typ licencji: Trial

Amortyzacja to system wspomagający rejestrację środków trwałych i naliczanie odpisów amortyzacyjnych. Program jest częścią większego pakietu Ramzes.

W zakres jego możliwości wchodzą:
- prowadzenie kartoteki środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków nisko cennych (wyposażenia)
- prowadzenie amortyzacji w ujęciu księgowym (bilansowa) i podatkowym (podatkowa)
- obsługa amortyzacji metodą: liniową, degresywną z automatycznym przejściem na metodę liniową, jednorazową, indywidualną dla środków ulepszanych
- automatyczne tworzenie i aktualizacja rocznego planu amortyzacji
- obsługa środków amortyzowanych przed rozpoczęciem pracy na programie
 
Użytkownicy mogą wykonywac wszelkie niezbędne operacje związane z zatwierdzaniem środka do wyliczania amortyzacji i umorzenia, tworzyć wydruki, prowadzić dodatkowe kartoteki oraz mieć dostęp do historii odpisów amortyzacyjnych
 
Więcej informacji o programie znaleźć można na stronie producenta.

Strona programu: http://www.ramzes.pl/programy/18/aplikacja-ramzes/amortyzacja-z-rsmozy
Pobierz program: http://www.ramzes.pl/demo