UODO, czyli Urząd Ochrony Danych Osobowych, nałożył pierwszą karę za naruszenie przepisów RODO. Sprawa dotyczy warszawskiej spółki gromadzącej ogólnodostępne w internecie dane osób prowadzących działalność. Firma nie poinformowała wszystkich przedsiębiorców o przetwarzaniu ich danych osobowych. Za to Urząd nałożył karę w wysokości 1 miliona zł.

RODO, czyli ogólne rozporządzenie o ochronie danych, obowiązuje od 25 maja 2018 roku. Od tego czasu obywatele zgłosili do UODO ponad trzy tysiące skarg na naruszenie ochrony danych osobowych. Każde z takich zgłoszeń wszczyna postępowanie. Przy czym Urząd nie jest skory do pochopnego wymierzania wysokich kar. Jak informuje “Rzeczpospolita”, UODO ukarało do tej pory tylko jedną firmę. Wysokość kary na pewnie zniechęci innych do naruszania naszej prywatności.  Z decyzji wydanej 15 marca wynika, że jedna z warszawskich spółek gromadziła dane osób prowadzących działalność podane przez nich w CEiDG KRS, GUS, CEPiK, Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Są one ogólnodostępne w internecie. Ukarana firma tworzyła z zebranych danych bazę danych pozwalającą na weryfikację wiarygodności podmiotów. Wszystko by było w porządku, gdyby ukarana spółka poinformowała przedsiębiorców o przetwarzaniu zebranych ich danych.

UODO ukarało firmę, która chciała obejść przepisy RODO

Dziennikarze dotarli do informacji mówiących o tym, że przedsiębiorcy, którzy w oficjalnych rejestrach podali adres mailowy, zostali poinformowani przez ukaraną spółkę o przetwarzaniu ich danych. UODO dopatrzył się naruszenia przepisów RODO względem pozostałych firm. W tym przypadku warszawska spółka powołała się na art. 14 pkt 5 lit b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Mówi on, że administrator danych osobowych nie musi informować osoby o przetwarzaniu jej danych, jeśli wymagałoby to niewspółmiernie dużego wysiłku. Ukarana spółka uznała, że koszt wydrukowanie pisma, włożenie go do koperty i wysłanie pocztą jest niewspółmiernie duży względem zysków, jakie planowała uzyskać z całego przedsięwzięcia. Dlatego spółka umieściła na swojej stronie internetowej informację o przetwarzaniu danych osobowych.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nie zgodziła się na takie traktowanie danych osób prowadzących działalność gospodarczą i nałożyła 1 milion złotych kary. Ukarana spółka musi również wysłać listy do osób, które nie zostały poinformowane o fakcie przetwarzania ich danych.

Źródło: Rzeczpospolita

Bernard to redaktor naczelny SpeedTest.pl. Jest analitykiem i pasjonatem gier. Studiował na Politechnice Wrocławskiej informatykę i zarządzanie. Lubi szybkie samochody, podróże do egzotycznych krajów oraz dobre książki z kategorii fantastyka.