Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczął konsultacje, które są skierowane do operatorów, w sprawie wykorzystania pasma 26 GHz dla sieci 5G mmWave. Tak, chodzi tutaj o te częstotliwości, które zapewnią gigantyczny wzrost prędkości pobierania danych, a jednocześnie utrudniają budowę sieci z powodu ograniczonego zasięgu. Dlatego UKE chce się dowiedzieć, jak operatorzy wyobrażają sobie korzystanie z tego zasobu.

Sukces we wdrażaniu nowych rozwiązań telekomunikacyjnych zależy w dużej mierze od dialogu pomiędzy operatorami i regulatorem, czyli Urzędem Komunikacji Elektronicznej. Przy dotychczasowych przetargach na częstotliwości było wiadomo, jak będą one wykorzystywane przez operatorów. Różnice zdań sprowadzały się jedynie co do szerokości kanałów, czy też sposobu dystrybucji poszczególnych pasm. Jednak w przypadku pasma 26 GHz pojawia się pytanie dotyczące tego, jak operatorzy chcą z niego korzystać. Prawda jest taka, że bez zrozumienia zapotrzebowania i scenariuszy biznesowych Prezes UKE nie jest w stanie zaplanować postępowania dystrybucyjnego, które spotka się z zainteresowaniem operatorów. Organizacja takiego przedsięwzięcia nie miałaby najmniejszego sensu. Dlatego też najpierw potrzebne są konsultacje.

UKE pyta operatorów, jak i kiedy chcą zacząć korzystać z pasm dla sieci 5G mmWave

Pasma milimetrowe, czyli m.in. 26 GHz, charakteryzują się szerokimi kanałami radiowymi, co daje dużą pojemność i ultraszybkie transfery danych, oraz krótkimi zasięgami. Na świecie można zaobserwować kilka trendów związanych z korzystających z nich sieci 5G mmWave. Można z nich skorzystać m.in. do zwiększenia pojemności sieci w miejscach, gdzie występuje największe zapotrzebowanie na ruch mobilny, czy też do świadczenia stacjonarnego bezprzewodowego dostępu do Internetu (tzw. FWA, czyli Fixed Wireless Access).

Dlatego też UKE przygotowało 20 pytań, które poruszają następujące kwestie:

  • termin rozdysponowania pasma 26 GHz i startu komercyjnych usług,
  • rodzaj planowanych usług (np. dostęp mobilny lub stacjonarny),
  • miejsca, w którym byłyby wykorzystywane pasma milimetrowe,
  • sposób rozmieszczania stacji bazowych, tj. czy byłyby to pojedyncze nadajniki, klastry, z może siatki pokrywające zasięgiem określony obszar (np. całą gminę),
  • pożądana wielkość zasobu radiowego przypisanego dla pojedynczego operatora,
  • gospodarka widmowa oraz współdzielenie pasm milimetrowych z innymi służbami,
  • potencjalne zastosowanie pasma 28 GHz i innych częstotliwości milimetrowych.

Ponadto pojawiło się pytanie podnoszące kwestię wymagania wydawania pozwoleń radiowych dla stacji bazowych małej mocy typu small cells. Najprawdopodobniej wynika ono z ostatniego rozporządzenia Komisji Europejskiej, którego zamiarem jest ograniczenia wymogów formalnych potrzebnych do uruchomienia tego typu nadajników.

Odpowiedzi na opublikowane na stronie UKE pytania należy przesyłać w wersji elektronicznej do dnia 31 lipca 2020 r., na adres: dc.konsultacje@uke.gov.pl.

Przemek jest mózgiem operacyjnym SpeedTest.pl. Studiował na Politechnice Wrocławskiej elektronikę i telekomunikację. Zarządza projektami IT, relacjami z klientami oraz nadzoruje procesy rozwoju. Prywatnie zaangażowany w rodzinę, wsparcie różnych działalności charytatywnych i projekty ekstremalne.