Wybór lokalizacji pod budowę nowych stacji bazowych nie należy do prostych zadań. Inwestor musi wziąć pod uwagę wiele czynników. W tym opinię mieszkańców okolicy, w której ma powstać nowy maszt. Emitel próbuje aktualnie postawić nową konstrukcję w Obrazowie, ale ma problem z wyborem lokalizacji. Pierwsza z nich znajduje 150 metrów od miejscowej szkoły, a druga 80 metrów od okolicznych domów. W obu przypadkach mieszkańcy są niezadowoleni.

Wielkie maszty kratownicowe, na których instalowane są anteny stacji bazowych, budzą niepokój oraz strach. Mogłoby się wydawać, że tak duża konstrukcja jest źródłem silnych pół elektromagnetycznych, które zagrażają zdrowiu pobliskich mieszkańców. Jednak operatorzy mają dobry powód, żeby stawiać tak duże konstrukcje. Wyniesienie anten na wysokość powyżej 30 metrów sprawia, że stacja bazowa ma duży zasięg oraz promieniuje większość energii w dal, a nie w stronę okolicznych domów oraz szkół. Dzięki temu gęstość mocy pola elektromagnetycznego w miejscach dostępnych dla ludzi nie przekroczy dopuszczalnej wartości 0,1 W/m². Dlatego Emitel zaplanował postawienie 42-metrowego masztu około 150 metrów od szkoły w Obrazowie. Inwestor posiada prawomocny wyrok sądu, który pozwala na realizację inwestycji. Pomimo tego Emitel otwarcie rozmawia z mieszkańcami o alternatywnych lokalizacjach.

Wybór lokalizacji pod budowę masztu telefonii komórkowej nie jest widzimisię operatora

Przedstawiciel Emitela spotkał się mieszkańcami oraz władzami Obrazowa podczas obrad gminy. Wytłumaczył na nim, że wybór miejsca, gdzie powstanie nowy maszt, jest po części podyktowany warunkami radiowymi. Niektóre stacje bazowe nie mogą stać zbyt blisko siebie, ponieważ zakłócałyby swoją pracę. Dlatego wskazana lokalizacja wymagała wielu uzgodnień i negocjacji. Pomimo tego, że prace związane z lokalizacją w pobliżu szkoły są już zaawansowane, Emitel rozważa również druga działka, gdzie obecnie stoi stara piekarnia. Oddalona jest ona od szkoły 800 metrów, ale znajduje się w okolicy budynków mieszkalnych. Inwestor nie chce budować masztu wbrew woli mieszkańców i szykuje się do złożenia kolejnego wniosku. Nie zważając przy tym na koszty całego przedsięwzięcia.

Aktualnie nie wiadomo gdzie powstanie maszt telefonii komórkowej w Obrazowie. Wydaje się, że mieszkańcy nie chcą się zgodzić na żadną ze wskazanych lokalizacji. Podczas spotkania została również poruszona kwestia wpływu promieniowania elektromagnetycznego na zdrowie człowieka. Mieszkańcy uważają, że stacja bazowa zbudowana w pobliżu szkoły w ciągu kilku lat wywoła u dzieci raka mózgu oraz inne choroby. Z kolei przedstawiciel Emitela zaznaczył, że nie będzie przekonywać o nieszkodliwości planowanej inwestycji. Jest to zadanie naukowców, którzy od lat badają wpływ promieniowania elektromagnetycznego na nasze zdrowie.

Źródło: Echo Dnia

PJ
Przemek jest mózgiem operacyjnym SpeedTest.pl. Studiował na Politechnice Wrocławskiej elektronikę i telekomunikację. Zarządza projektami IT, relacjami z klientami oraz nadzoruje procesy rozwoju. Prywatnie zaangażowany w rodzinę, wsparcie różnych działalności charytatywnych i projekty ekstremalne.