Od 1 grudnia 2018 roku polscy konsumenci dysponują naszym narzędziem PRO Speed Test, które otrzymało certyfikat Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. W ramach systemu dostępne są aplikacje dla Windows, Android, iOS oraz przeglądarek internetowych. Narzędzie umożliwia wygenerowanie raportu z certyfikowanych pomiarów, który konsument może wykorzystać w postępowaniu reklamacyjnym z dostawcą usługi dostępu do internetu.

UKE certyfikat

Wspólnie z UKE przygotowaliśmy podsumowanie pierwszych sześciu miesięcy obecności nowego systemu na rynku w formie dwóch rankingów: dostawców stacjonarnych oraz mobilnych. Przy tworzeniu rankingu zastosowano średnią arytmetyczną z prędkości pobierania danych (ang. download) dla poszczególnych wyników. Pełne statystyki dostępne są na stronie Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod adresem:

https://uke.gov.pl/akt/certyfikowany-mechanizm-monitorowania-internetu,217.html

W kategorii dostawców stacjonarnych wygrywa INEA

INEA award

Pełny ranking przedstawia poniższy wykres:

ranking dostawców stacjonarnych

Warunki kwalifikacji dostawców do rankingu to:

  • wyniki pomiarów uznane za certyfikowane,
  • wyniki pomiarów uzyskane od 01.12.2018 roku do 31.05.2019,
  • minimum 1% udziału dostawcy w rynku usług dostępu do internetu w sieciach stacjonarnych (wg. UKE) oraz minimum 200 pomiarów.

Pomiar zostaje uznany za certyfikowany, jeśli spełnił wszystkie warunki opisane w sekcji V Regulaminu systemu PRO Speed Test. Do utworzenia rankingu przeanalizowano 150 483 wyniki pomiarów w sieciach stacjonarnych w Polsce, dla których średnia prędkość pobierania danych to 108,3 Mb/s.

W kategorii dostawców mobilnych wygrywa PLAY

Play award

Pełny ranking przedstawia poniższy wykres:

ranking dostawców mobilnych

Warunki kwalifikacji dostawców do rankingu to:

  • wyniki pomiarów ze wszystkich aplikacji w ramach systemu PRO Speed Test,
  • wyniki pomiarów uzyskane od 01.12.2018 roku do 31.05.2019 roku,
  • dostawca infrastrukturalny i dowolna technologia połączenia z internetem.

Do utworzenia rankingu przeanalizowano 110 932 wyniki pomiarów w sieciach mobilnych w Polsce, dla których średnia prędkość pobierania danych to 22,4 Mb/s.

Zasady i warunki komercyjnego wykorzystania wyników powyższego rankingu w kontekście znaku handlowego SPEED TEST określa każdorazowo V-SPEED Sp. z o.o. Komercyjne wykorzystywanie wyników powyższego rankingu bez zgody V-SPEED Sp. z o.o. jest zabronione. Wyjątek stanowi cytowanie wyników w portalach informacyjnych i prasie.

Przemek jest mózgiem operacyjnym SpeedTest.pl. Studiował na Politechnice Wrocławskiej elektronikę i telekomunikację. Zarządza projektami IT, relacjami z klientami oraz nadzoruje procesy rozwoju. Prywatnie zaangażowany w rodzinę, wsparcie różnych działalności charytatywnych i projekty ekstremalne.