Holenderski operator KPN (Koninklijke KPN NV) zainteresował się ekologicznymi światłowodami. Co ciekawe mamy tutaj do czynienia z dwoma korzyściami. Chodzi tutaj zarówno o użycie plastiku pochodzącego z recyklingu, jak i korzystny rachunek ekonomiczny wynikający z mniejszego zużycia materiałów. KPN jest pierwszą firmą w Europie, która korzysta z tego rodzaju kabli.

Aktualnie każda duża firma wpisuje w swoją działalność aspekt związany z ekologią. Jednak prawdziwe korzyści wynikające z ekologii wyciągają te przedsiębiorstwa, które potrafią połączyć dbałość o środowisko ze zmniejszeniem zużycia materiałów lub energii, co prowadzi do konkretnych oszczędności finansowych. W przypadku operatorów telekomunikacyjnych chodzi tutaj przede wszystkim o zmniejszanie zapotrzebowania na energię elektryczną. Przekłada to się na projektowanie sieci w taki sposób, żeby przesłanie 1 GB danych wymagało jak najmniej prądu. Ewentualnie wdrażane są inicjatywy polegające na użyciu odnawialnych źródeł energii. Jednak okazuje się, że o ekologii możemy mówić również w kontekście kabli światłowodowych.

Ekologiczne światłowody, które pozwalają na więcej

Jeżeli mówimy o zwiększeniu wydajności sieci światłowodowych, to mamy zazwyczaj na myśli nowe techniki transmisji danych, które zwiększają możliwe do osiągnięcia prędkości. Ostatnio naukowcy “rozpędzili” zwykły światłowód jednomodowy do prędkości 178 Tb/s. Jednak taki wynik można uzyskać jedynie na relatywnie krótkim dystansie 40 km. Na większych dystansach prędkość ta jest dużo niższa. Dlatego linie światłowodowe składają się z wielu włókien. W praktyce operatorzy instalują pod ziemią rury, w których prowadzą kilka mniejszych rurek z pojedynczymi światłowodami. Dlatego liczy się również to, ile światłowodów można poprowadzić w korycie instalacyjnym o danym przekroju.

Rozwiązaniem tego problemu mogą okazać się nowe ekologiczne światłowody, które obecnie testuje holenderski operator KPN. Główny aspekt ekologiczny sprowadza się do użycia osłony, która jest wykonana w 90% z plastiku pochodzącego z recyklingu. Sam kabel światłowodowy ma średnicę 4,5 mm i znajduje się w rurce osłonowej 10 mm. Z kolei w tradycyjnych rozwiązaniach korzysta się z kabli 6 mm w rurkach 14 mm. Zastosowanie nowej geometrii zmniejsza ilość używanego plastiku o połowę.

KPN ekologiczne światłowody
Porównanie ekologicznego światłowodu (z lewej) ze zwykłym (z prawej).

Jest też druga korzyść stosowania ekologicznych światłowodów. Dzięki temu, że są one cieńsze, to w tym samym korycie instalacyjnym można poprowadzić więcej włókien.

Operator korzysta z technologii opracowanej i jest testowanej we współpracy z firmami Allinq, Van Gelder Telecom, Prysmian Group i VolkerWessels Telecom. Pilotażowe wdrożenia realizowane są w Buitenpost we Fryzji i Nijmegen Dukenburg. Jeśli wynik będzie pozytywny, to ekologiczne światłowody zostaną użyte również w innych lokalizacjach.

Bernard to redaktor naczelny SpeedTest.pl. Jest analitykiem i pasjonatem gier. Studiował na Politechnice Wrocławskiej informatykę i zarządzanie. Lubi szybkie samochody, podróże do egzotycznych krajów oraz dobre książki z kategorii fantastyka.