Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów we wrześniu 2016 roku wszczął postępowania w sprawie przepadania środków niewykorzystanych przez klientów taryf pre-paid. Teraz Prezes UOKiK wydał pierwszą związaną z tym decyzję. Jest nią kara w wysokości 20 mln zł nałożona na firmę Polkomtel, operatora sieci Plus. Operator nie zgadza się z decyzją i zamierza się od niej odwołać.

Prezes UOKiK chce zmiany praktyk stosowanych przez największych polskich operatorów. Według niego klienci korzystający z usług pre-paid powinni mieć możliwość otrzymania zwrotu niewykorzystanych środków. Sprawa ta jest dość skomplikowana, dlatego też ciągnie się ona od września 2016 roku. Chodzi tutaj zarówno o przepadanie środków po wygaśnięciu ważności konta, jak i brak jakiejkolwiek możliwości wykorzystania zgromadzonych funduszy przy zmianie operatora. UOKiK jako wzór godny naśladowania wskazuje Niemcy, Austrię, Węgry, Chorwację oraz Hiszpanię, gdzie zwrot niewykorzystanych środków jest powszechną praktyką. Pozwala to tamtejszym klientom na swobodną zmianę operatora i wybór najlepszej dla siebie oferty.

Plus ma zapłacić 20 mln zł kary, bo nie wystąpił do UOKiK z propozycją wydania decyzji zobowiązującej

Niektórym może się wydawać, że głównym zadaniem UOKiK jest wyszukiwanie sposobów na karanie operatorów. Tak jednak nie jest. Celem tego urzędu jest poprawa konkurencji na rynku. Dlatego też operatorzy, przeciw którym wszczynane są postępowania, mogą wykazać dobrą wolę i dostosować się do oczekiwań UOKiK. W praktyce sprowadza się to do zaniechania stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz wystąpienia z propozycją wydania decyzji zobowiązującej. Jeśli chodzi o środki zgromadzone na kontach klientów pre-paid, to najbardziej oporny okazał się Plus, który nie zgadza się z postulatami Prezesa UOKiK.

W uzasadnieniu decyzji czytamy:

“W przypadku niedokonania Zasilenia Konta w terminie 30 dni od dnia upływu Okresu ważności dla Usług wychodzących, POLKOMTEL anuluje niewykorzystaną Wartość konta po upływie tego 30 dniowego terminu”

Przy czym w trakcie prowadzenia postępowania wyjaśniającego operator przekazał UOKiK informację, że jeżeli doładowanie nastąpi w terminie 10 dni po upływie 30-dniowego terminu, to anulowane środki zostaną przywrócone. Można je również odzyskać poprzez złożenie reklamacji.

Kara za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów wyniosła ponad 20 mln zł (20 433 226 zł). Prezes UOKiK nakazał Polkomtelowi zaniechać tej praktyki i opublikować rozstrzygnięcie urzędu na stronie internetowej operatora.

Plus skomentował decyzje UOKiK następująco:

“Na obecnym etapie Polkomtel nie zgadza się z decyzją UOKiK i uważa ją za pozbawioną podstaw prawnych. Na pewno odwołamy się do sądu i do czasu ostatecznego i prawomocnego wyroku, decyzja UOKiK pozostaje nieprawomocna, w związku z czym nie może być podstawą do żądania zwrotu środków.

Obecnie nie ma regulacji, które wyróżniałyby usługi telekomunikacyjne od innych, szeroko stosowanych w polskiej gospodarce usług przedpłaconych (bony, talony, opłaty za parkowanie – np. wykupujemy opłatę za parkowanie z góry na 60 minut i jeśli parkujemy tylko 50 minut, to nie przysługuje nam zwrot opłaty za pozostałe 10 minut itd.).”

Źródło: UOKiK

BS
Bernard to redaktor naczelny SpeedTest.pl. Jest analitykiem i pasjonatem gier. Studiował na Politechnice Wrocławskiej informatykę i zarządzanie. Lubi szybkie samochody, podróże do egzotycznych krajów oraz dobre książki z kategorii fantastyka.