Pasmo 700 MHz ma być nowym zakresem częstotliwości, który pozwoli operatorom na budowę sieci 5G o ogólnokrajowym zasięgu. Aktualnie są one używane przez nadajniki telewizji naziemnej i miały zostać zwolnione na potrzeby sieci mobilnych do 30 czerwca 2020 roku. Jednak Polska nie zdąży do tego czasu, więc nasi urzędnicy wystąpili o przesunięcie tego terminu o 2 lata, czyli do końca czerwca 2022 roku.

Polscy politycy są bardzo przychylni wszelkim inicjatywom, które mają na celu przyspieszenie wdrożenie sieci 5G. Jedną z nich jest zmiana celu zagospodarowania tzw. pasma 700 MHz, czyli częstotliwości od 694 MHz do 790 MHz. Unia przyjęła, że do 30 czerwca 2020 roku częstotliwości te zostaną przeznaczone na potrzeby sieci 5G. Oznacza to, że regulatorzy rynku (w naszym przypadku jest to UKE) muszą zadbać o przeniesienie nadawców telewizyjnych na inne pasma. Przy czym problem polega na tym, że nadajniki telewizyjne charakteryzują się bardzo dalekimi zasięgami zakłóceniowymi, które dość znacznie przekraczają granice danych państw. W przypadku Polski problem stanowią rosyjskie stacje telewizyjne.

Pasmo 700 MHz nie jest niezbędne dla pierwszych wdrożeń 5G w Polsce

Na szczęście polscy operatorzy nie wiążą tematu pasma 700 MHz z uruchomieniem pierwszych sieci 5G. Jednak wszyscy rozumieją (tj. telekomy i politycy), że jest ono niezbędne do zapewnienia 100% pokrycia Polski. Na szczęście przyjęte w 2016 roku porozumienie przewidziało możliwość przesunięcia terminu przydziału częstotliwości z zakresu 694 – 790 MHz. Kraje członkowskie mogą skorzystać z tej możliwości w dwóch przypadkach. Pierwszy z nich dotyczy przedłużania się procesu przenoszenia nadawców telewizyjnych na inne częstotliwości. Z tym w Polsce nie ma większych problemów. Reguluje to przyjęta niedawno nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego.

700 MHz interferencje

Drugi przypadek dotyczy problemów z międzynarodową koordynacją pasma. W naszym przypadku są to wyzwania dotyczące uzgodnień z Rosją. Nasi sąsiedzi jeszcze przez długi czas mogą wykorzystywać pasmo 700 MHz do innych zastosowań niż sieci mobilne. Przyjęty niedawno Europejski Kodeks Łączności daje możliwość uzyskania przez państwo członkowskie dyplomatycznego wsparcia ze strony Unii podczas rozmów nt. koordynacji międzynarodowej pasma radiowego. Jednak nie wiemy, czy rozwiązanie to okaże się skutecznie i Polska rozwiąże “konflikt radiowych” z Rosją.

Źródło: Telko.in

Przemek jest mózgiem operacyjnym SpeedTest.pl. Studiował na Politechnice Wrocławskiej elektronikę i telekomunikację. Zarządza projektami IT, relacjami z klientami oraz nadzoruje procesy rozwoju. Prywatnie zaangażowany w rodzinę, wsparcie różnych działalności charytatywnych i projekty ekstremalne.