Kiedy w mediach pojawia się informacja, gdzie w tytule widnieje nazwa operatora i Huawei, to od razu wszyscy wiążą ten temat z ogólnoświatową “aferą”, w który uwikłany jest chiński gigant. Przy czym Polkomtel (operator sieci Plus) zrezygnował z wdrożenia systemu informatycznego Huawei, który nie ma nic wspólnego z rozwiązaniami technologicznymi dotyczącymi sieci 5G i LTE.

Sieci mobilne do coś więcej niż same stacje bazowe i elementy sieci szkieletowej oraz serwery obsługujące generowany przez użytkowników ruch. Operatorzy sieci komórkowych korzystają jeszcze z zaawansowanych systemów informatycznych, które służą nie tylko do zarządzania siecią, ale również do obsługi klientów. Dlatego firmy takie jak Ericsson, Nokia oraz Huawei oprócz stacji bazowych wytwarzają również oprogramowanie wspomagające obsługę sieci. Z racji tego, że więcej dochodów generują kontrakty związane z dostawą typowego sprzętu telekomunikacyjnego, to pozostałe projekty mogą być traktowane z dużo mniejszym priorytetem. I tak właśnie było z systemem BES, który od Huawei chciał kupić Polkomtel.

Huawei przy wdrażaniu systemu BES dla Plusa poległ na całej linii

Polkomtel, operator sieci Plus, podpisał z Huawei kontrakt, który zakładał wdrożenie systemu BES w 18 miesięcy. Aktualnie od tego czasu minęło już 41 miesięcy, a w międzyczasie pojawił się aneks przedłużający pierwotny termin. W opublikowanym w tej sprawie komunikacie czytamy:

Polkomtel poinformował spółkę Huawei, iż zamierza wystąpić z roszczeniami wynikającymi ze złożenia oświadczenia jak również z informacjami na temat rozliczeń związanych ze zwrotem wzajemnie spełnionych świadczeń (w tym z żądaniem zwrotu zapłaconego wynagrodzenia). Jednocześnie Polkomtel poinformował Huawei, iż niespełnienie powyższych roszczeń spowoduje uruchomienie procedury zrealizowania gwarancji bankowej oraz procedur dochodzenia zapłaty należności.

BES jest systemem sprzedaży i obsługi klienta. Jego integracja wymagała pracy kilku podwykonawców. Jednym z nich była polska firma Asseco, która również zakończyła współpracę z chińskim gigantem.

Sprawę skomentował również polski oddział Huawei, który jest zaskoczony takim obrotem sprawy:

Huawei potwierdza, że otrzymał od Polkomtel sp. z o.o. oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Spółka Huawei jest zaskoczona taką decyzją partnera, zważywszy na bardzo zaawansowane stadium projektu informatycznego, którego dotyczy umowa, oraz na długoterminową i wieloobszarową współpracę Huawei z podmiotami z Grupy Polsat.

Huawei pragnie również podkreślić, że przedłużenie harmonogramu projektu, które zostało wspólnie uzgodnione przez strony, spowodowane było przede wszystkim znaczącym poszerzeniem zakresu prac. Huawei wyraża swoją gotowość i determinację do znalezienia pozytywnego rozwiązania zaistniałej sytuacji w celu ukończenia projektu, przy użyciu otwartej i transparentnej komunikacji.

Źródło: Telko.in (1), (2)

Przemek jest mózgiem operacyjnym SpeedTest.pl. Studiował na Politechnice Wrocławskiej elektronikę i telekomunikację. Zarządza projektami IT, relacjami z klientami oraz nadzoruje procesy rozwoju. Prywatnie zaangażowany w rodzinę, wsparcie różnych działalności charytatywnych i projekty ekstremalne.