Play poinformował wczoraj o podpisaniu szeregu umów z wirtualnym operatorem Virgin Mobile oraz jej udziałowcami: Dirlango Trading & Investments Limited i VMCEE B.V., a także wiodącymi inwestorami: VMP: Vegueros Coöperatief U.A., Farledico Investments Limited i Kai-Uwe Ricke. Dzięki temu Play umocnił swoją pozycję na rynku i zyskał prawo do nabycia wszystkich udziałów Virgin Mobile w 2020 roku.

Czy to oznacza, że Play zamierza przejąć klientów największego w Polsce wirtualnego operatora? Virgin Mobile posiada aktualnie 412 000 klientów, co jest dość łakomym kąskiem dla każdego operatora.

Podpisane umowy przyznają PLAY, między innymi, opcję nabycia wszystkich udziałów w VMP w 2020 r. Zgodnie z przyjętą metodologią, wycena opcji została oparta o jednoroczne przychody VMP skorygowane o określone elementy. Inwestorzy zobowiązali się spowodować że wszystkie udziały w VMP zostaną sprzedane PLAY w przypadku, gdy PLAY skorzysta z opcji kupna.

Ponadto, umowy określają warunki przyszłej współpracy pomiędzy PLAY a VMP. Strony będą kontynuować owocną współpracę rozpoczętą w momencie powstania VMP przy założeniu, że minimalny poziom gwarantowanych płatności do PLAY będzie wyższy o około 25 mln zł, osiągając łącznie około 84 mln zł w latach 2018 – 2021. PLAY jest usatysfakcjonowany tymi umowami, ponieważ jeszcze bardziej umacniają one pozycję PLAY jako lidera na polskim rynku telefonii komórkowej.

Współpraca z Virgin Mobile to dla Playa duża korzyść

Wirtualni operatorzy sami kształtują swoje oferty oraz zajmują się marketingiem, pozyskiwaniem klientów czy też dystrybucją kart SIM. Natomiast operator macierzysty odpowiada za dostarczenie usług telekomunikacyjnych za pomocą swojej infrastruktury. Dlatego też zadeklarowanie w podpisanych umowach kwoty w postaci minimalnego poziomu płatności, jakie Play będzie otrzymywać od Virgin Mobile, jest dobrym znakiem dla inwestorów. Warto również przypomnieć, że do 2020 roku “fioletowi” zamierzają uzyskać ogólnopolski zasięg, co w dalszym stopniu zredukuje koszty ponoszone w związku ze świadczeniem usługi roamingu krajowego. Nie wiadomo również, jak operatorzy wirtualni poradzą sobie w najbliższych latach z realizowaniem usługi RLAH, czyli bezpłatnego roamingu na terenie Unii Europejskiej.

Źródło: Play

Bernard to redaktor naczelny SpeedTest.pl. Jest analitykiem i pasjonatem gier. Studiował na Politechnice Wrocławskiej informatykę i zarządzanie. Lubi szybkie samochody, podróże do egzotycznych krajów oraz dobre książki z kategorii fantastyka.