Kwiecień przyniósł lekki wzrost szybkości Internetu domowego (o 1,7% do 78,7 Mb/s), mobilnego (o 2,3% do 35,8 Mb/s) oraz zmiany na pozycjach liderów. W minionym miesiącu najszybszy Internet domowy oferował UPC, a światłowodowy FTTH – Orange i Netia. Wzrostom szybkości będzie służyła nie tylko modernizacja infrastruktury dostępowej, ale także wymiana starszych routerów do standardu Wi-Fi 6, który w testach użytkowników SpeedTest.pl pozwala uzyskiwać bardzo dobre wyniki.

Ranking za kwiecień powstał na podstawie 4 mln pomiarów (w tym 902 tys. w aplikacjach mobilnych). Dane te dotyczą użytkowników z Polski. 

UPC awansuje na pierwsze miejsce w rankingu dostawców Internetu domowego 


Największą prędkość pobierania danych w rankingu Internetu domowego uzyskali klienci ogólnopolskiego operatora UPC (~157 Mb/s). Poziom 150 Mb/s przekroczyli również klienci INEA. Popularność usługi stacjonarnego dostępu do Internetu, którą świadczy T-Mobile, rośnie, o czym świadczy zwiększająca się liczba testów. W ostatnim miesiącu stacjonarni klienci T-Mobile pobierali dane ze średnią prędkością ~143 Mb/s. Zestawienie zamyka Vectra z wynikiem ~132 Mb/s.

Orange i Netia z najszybszym Internetem światłowodowym (FTTH) 


Kwietniowy ranking FTTH powstał na podstawie ponad 418 tys. pomiarów, co stanowi 16,9% wyników spośród wszystkich łączy stacjonarnych na terenie Polski. W marcu średnia prędkość łączy światłowodowych wyniosła 172,9 Mb/s, co przekłada się na wzrost o 1,6% w odniesieniu do poprzedniego miesiąca.

Ze względu na reprezentatywność w kontekście liczby testów, ranking światłowodowy uwzględnia operatorów, którzy znajdują się w rankingu Internetu domowego dla całej Polski. W kwietniu na pierwsze miejsce awansowało Orange, wyprzedzając Netię zaledwie o 0,5 Mb/s. Obaj operatorzy odnotowali wyniki przekraczające 180 Mb/s. Kolejne miejsca należą do INEA (~175 Mb/s) i T-Mobile (~146 Mb/s).

Nowe Wi-Fi 6 jest 15-krotnie szybsze od “starego dobrego” Wi-Fi 2,4 GHz

W obiegowej opinii Wi-Fi jest wolne i znacznie zaniża rzeczywiste możliwości sieci dostępowej. Temat jest istotny, gdyż zgodnie z wynikami badań, zdecydowana większość użytkowników SpeedTest.pl w domu korzysta z Internetu właśnie poprzez Wi-Fi. Tylko część ankietowanych bezpośrednio łączy się z siecią “kablem”. Dla tej większości jakość domowej sieci bezprzewodowej ma zatem fundamentalne znaczenie. Tymczasem aż 68% wyników testów Wi-Fi realizowanych jest w paśmie 2,4 GHz. Na ten stan rzeczy, obok posiadanego sprzętu, mają także wpływ lepsze właściwości propagacyjne fal o niższych częstotliwościach. Niestety lepszy zasięg uzyskiwany jest kosztem niskiej prędkości pobierania danych, której średnia wartość wynosi zaledwie 24,1 Mb/s.

Z kolei osoby, które korzystają z nowszych standardów, czyli Wi-Fi 5 (802.11ac) oraz Wi-Fi 6 (802.11ax), nie mają powodów do narzekania. W skali całego kraju średnie prędkości pobierania danych dla obu typów sieci Wi-Fi wyniosły odpowiednio 154,5 Mb/s oraz 362,8 Mb/s. Na tym tle wyróżnia się Orange, którego klienci korzystając z najnowszego routera Funbox 6 (oferowanego w najwyższych taryfach) osiągają średnie prędkości pobierania na poziomie ok. 555 Mb/s. Poniższy wykres przedstawia wyniki testów Wi-Fi dla kilku wybranych dostawców w Polsce w zależności od standardu.

SpeedTest sieci Wi-Fi

W chwili obecnej, w Polsce odsetek testów wykonanych przez użytkowników standardu 802.11ax jest jeszcze bardzo niski i wynosi 0,4% w odniesieniu do wszystkich testów Wi-Fi. Widać jednak powolny (ale stały) spadek udziału testów wykonywanych w paśmie 2,4 GHz – w ciągu ostatnich 14 miesięcy o ok. 10 pp. na korzyść szybszych standardów. Stały (wynoszący około 10%) odsetek testów dla kategorii “pozostałe” odnosi się do pomiarów dla sieci działających w paśmie 5 GHz w standardach 802.11n oraz 802.11a.

SpeedTest Wi-Fi udział w testach

Problem wolnych sieci Wi-Fi nie dotyczy tylko naszego kraju. Poniższa tabela przedstawia strukturę testów Wi-Fi dla kilku wybranych państw również na podstawie testów użytkowników naszych aplikacji. W Stanach Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii udział testów w paśmie 2,4 GHz wynosi mniej niż 50%, natomiast w Rosji przekracza 80%. Polskę charakteryzuje nie tylko wysoki udział Wi-Fi 2,4 GHz, ale też dość niski szybszego Wi-Fi 5 (802.11ac). Udział Wi-Fi 6 we wszystkich tych krajach jest jeszcze niski, ale można spodziewać się, że to początek drogi, na końcu której wraz z wymianą routerów będzie osiągnięta wyższa satysfakcja klientów i większa lojalność wobec dostawcy Internetu.


T-Mobile pozostaje liderem wśród dostawców Internetu mobilnego 


W kwietniu widoczne było przyspieszenie Internetu mobilnego u części z dostawców. Średnia prędkość pobierania danych u wszystkich operatorów wyniosła 35,8 Mb/s, co przekłada się na przyspieszenie o 2,3% względem poprzedniego miesiąca. 

Na pierwszym miejscu rankingu Internetu mobilnego z wynikiem 44,2 Mb/s znajduje się T-Mobile. Drugie miejsce należy do Orange (37,1 Mb/s), a trzecie do Play z wynikiem 34,6 Mb/s. Poza podium znalazł się Plus (28,8 Mb/s). 

SpeedTest internet mobilny wykres

Przy pominięciu testów wykonanych w zasięgu roamingu krajowego średnia prędkość pobierania danych w sieci Play wzrasta z 34,6 Mb/s do 36,3 Mb/s.


Przemek jest mózgiem operacyjnym SpeedTest.pl. Studiował na Politechnice Wrocławskiej elektronikę i telekomunikację. Zarządza projektami IT, relacjami z klientami oraz nadzoruje procesy rozwoju. Prywatnie zaangażowany w rodzinę, wsparcie różnych działalności charytatywnych i projekty ekstremalne.