Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zbadał kolejną sprawę, która okazała się nieuczciwą praktyką stosowaną przez jednego z operatorów. Polkomtel w latach 2013 – 2017 stosował w swoich regulaminach zapis, który pozwalał na naliczanie dodatkowych opłat za korzystanie ze streamingu. Firma rozliczała transmisję danych za pomocą protokołu RTP na podstawie stawki przewidzianej za minutę połączenia. Opłaty te nie były wyszczególnione na fakturze. Dlatego też UOKiK nałożył na operatora karę w wysokości 50 mln zł.

UOKiK wychodzi z założenia, że operator nie powinien w żaden sposób ograniczać klientom dostępu do poszczególnych usług internetowych. Tym bardziej niedozwolone są wszelkie dodatkowe opłaty za korzystanie z poszczególnych usług. Oczywiście reguła ta nie obejmuje dodatkowych usług, jak np. VOD, cyfrowych wydań publikacji prasowych itp.. Usługi te są płatne, ale decyzję o odpłatnym dostępie podejmuje dostawca danej treści. W pewnych przypadkach takim dostawcom może być operator, u którego mamy wykupiony abonament. Jednak w takim przypadku dodatkowa usługa zawsze jest wyszczególniona na fakturze. Z kolei w przypadku Polkomtela problem sprowadzał się do dodatkowych opłat za korzystanie z protokołu RTP, który jest używany przez usługi streamingowe (np. radia internetowe). Okazało się, że przesłane w ten sposób dane nie były rozliczanie w ramach wykupionego przez klienta pakietu danych.

Zamiast tego Polkomtel naliczał za korzystanie z tych usług dodatkowe opłaty, który były widocznie jedynie na bilingu. Z kolei na fakturach były one doliczone do pozycji Połączenia i SMSy wykonane w kraju. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, że operator nie tylko nie powinien naliczać takich opłat. Dodatkowo Urząd stwierdził, że sposób prezentacji opłat za transmisję strumieniową wprowadzał konsumentów w błąd.

Polkomtel ma zapłacić 50 mln zł, bo złamał zasadę tzw. otwartego internetu

Zasada tzw. otwartego internetu mówi o tym, że operator telekomunikacyjny powinien umożliwić swoim klientom korzystanie z wszystkich zasobów sieci na równych i niedyskryminowanych warunkach. Z kolei Polkomtel naliczał dodatkowe opłaty za czas przesyłu danych za pomocą protokołu RTP. Usługa ta powinna być rozliczana w ramach wykupionego przez klienta pakietu danych lub też cennika opłat za pakietową transmisję danych.

W toku postępowania potwierdziliśmy, że abonenci nie mogli w pełni korzystać z pakietu, ponieważ ponosili nieuzasadnione opłaty. Wiele osób zawierając umowę było przekonanych, że będą mogli korzystać z wykupionej transmisji danych – mówi Marek Niechciał, prezes UOKiK.

UOKiK podkreślił, że mobilny dostęp do internetu rozliczany jest na podstawie wielkości zużycia danych, a nie liczby i typu przeglądanych stron.

Polkomtel naliczał dodatkową opłatę za tzw. wideo streaming w latach 2013 – 2017. Było to 40 gr za minutę transmisji. Działania UOKiK objęły oferty: Bezpieczny internet, Nielimitowany internet oraz Pakiet non stop.
Prezes UOKiK stwierdził, że Polkomtel naruszył zbiorowe interesy konsumentów i nałożył karę ponad 50 mln zł (50 634 687 zł).

Źródło: UOKiK

Przemek jest mózgiem operacyjnym SpeedTest.pl. Studiował na Politechnice Wrocławskiej elektronikę i telekomunikację. Zarządza projektami IT, relacjami z klientami oraz nadzoruje procesy rozwoju. Prywatnie zaangażowany w rodzinę, wsparcie różnych działalności charytatywnych i projekty ekstremalne.