Placówki Poczty Polskiej już od dawna są wyposażone w system informatyczny, bez którego nie mogą normalnie funkcjonować. Jednak do jego sprawnego działania niezbędna jest niezawodna sieć dostępowa. Zbuduje ją Netia. Nowa sieć WAN połączy ze sobą blisko 5 tysięcy placówek i będzie składać się z około 10 tysięcy punktów (po 2 na placówkę).

Netia podpisała właśnie umowę z Pocztą Polską na budowę rozległej i inteligentnej sieci dostępowej WAN. Wyjątkowość całego projektu polega na tym, że zostanie wykorzystana technologia inteligentnej agregacji łączy dostępowych różnego typu (np. światłowód i LTE). Przy czym operator w pierwszej kolejności będzie starać się doprowadzić do danej placówki osobnymi drogami dwa łącza stacjonarne. Jeśli nie będzie to możliwe, to wtedy drugim łączem będzie połączenie mobilne działające na bazie technologi LTE.

Kontrakt pomiędzy Netią i Pocztą Polską opiewa na kwotę bliską 72 mln zł brutto

Umowa została zawarta na okres 48 miesięcy i obejmuje podłączenie do sieci WAN 4 794 placówek Poczty Polskiej. Infrastruktura będzie składać się z 9 588 portów. Oznacza to, że jest to największe wdrożenie technologi inteligentnej agregacji w Polsce i jedno z największych w Europie.

“Niezależność w warstwie transportowej sieci pomaga odpowiednio dostosować połączenia WAN i obniżyć koszty, natomiast inteligentna kontrola ścieżek dynamicznie odciąża ruch sieciowy, skraca czas odpowiedzi aplikacji, a zarazem zmniejsza zapotrzebowanie na przepustowość sieci. Zastosowane mechanizmy odpowiednio zabezpieczają łączności w sieci WAN, a jednocześnie umożliwiają bezpośredni dostęp do internetu. Zastosowane rozwiązania pozwolą wyeliminować ryzyko awarii oraz zwiększą przepustowość łączy w placówkach pocztowych. Ma to ogromne znaczenie zwłaszcza dla placówek w małych miejscowościach, które borykają się z niedostatecznie rozwiniętą lokalną infrastrukturą telekomunikacyjną” – przedstawia projekt Netia.

Powstająca na potrzeby Poczty Polskiej sieć WAN korzysta z elementów sztucznej inteligencji, która usprawnia jednoczesne korzystanie z kilku łączy dostępowych. Uruchomienie nowej infrastruktury będzie przebiegać w dwóch etapach. Najpierw operator wymieni dotychczasowe urządzenia sieci WAN, później rozbuduje łącza dostępowe, żeby docelowo zapewnić płynną migrację do nowej technologi.

Źródło: Telko.in

Przemek jest mózgiem operacyjnym SpeedTest.pl. Studiował na Politechnice Wrocławskiej elektronikę i telekomunikację. Zarządza projektami IT, relacjami z klientami oraz nadzoruje procesy rozwoju. Prywatnie zaangażowany w rodzinę, wsparcie różnych działalności charytatywnych i projekty ekstremalne.