Ministerstwo Cyfryzacji zlikwidowane. Rekonstrukcja rządu zakłada likwidację resortu, który od grudnia 2015 roku zajmował się m.in. informatyzacją kraju oraz sprawami związanymi z rynkiem telekomunikacyjnym. Nie oznacza to, że zagadnienia te stracą na ważności.

Obecni pracownicy Ministerstwa Cyfryzacji nie komentują nadchodzących zmian. Dzisiaj nie wiadomo kto i w jaki sposób będzie kontynuował swoją pracę. W końcu informatyzacja i telekomunikacja są dzisiaj niezbędne do poprawnego funkcjonowania każdego państwa. Pokazała to trwająca jeszcze pandemia koronawirusa, która uwidoczniła naszą “zależność” od nowych technologii teleinformacyjnych. Dlatego też część osób nie spodziewała się, że wcześniejsze plotki o rozwiązaniu Ministerstwa Cyfryzacji znajdą swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości. W końcu nie był to pierwszy raz, kiedy spekulowano o końcu tego resortu. Jednak politycy zdecydowali inaczej. Co prawda Ministerstwo Cyfryzacji zniknie po restrukturyzacji rządu, ale nie oznacza to porzucenia realizowanych działań. Dział odpowiedzialny za łączność trafi do Ministerstwa Infrastruktury. Z kolei informatyzacja, którą dalej ma kierować Marek Zagórski, będzie podlegać Kancelarii Premiera Rady Ministrów.

struktura rządu

Likwidacja Ministerstwa Cyfryzacji nie powinna wpłynąć na wdrażanie 5G i zmian w Prawie Telekomunikacyjnym

Dalsze losy aukcji 5G leżą już po stronie Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Dlatego też likwidacja Ministerstwa Cyfryzacji nie powinna w żadnym stopniu wpłynąć na harmonogram planowanego postępowania. Kolejny krok sprowadza się do przedstawienia Kolegium ds. Cyberbezpieczeństwa wymagań dotyczących bezpieczeństwa i integralności infrastruktury telekomunikacyjnej i usług. Jednak oprócz tego mamy do czynienia z trwającym postępowaniem legislacyjnym ws. projektu nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Są to przepisy, które mogą mieć wpływ na tempo podejmowania decyzji inwestycyjnych przez operatorów. Aktualny projekt nowelizacji zakłada możliwość wprowadzenia zakazu na sprzęt Huawei.

Oprócz tego czeka nas implementacja Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej (EKŁE) w postaci Prawa Komunikacji Elektronicznej (PKE). Zastępuje on obecnie funkcjonujące Prawo Telekomunikacyjne, które reguluje m.in. działalność dostawców Internetu. Wprowadzane zmiany są istotne dla polskiego rynku telekomunikacyjnego. Z kolei implementacja przepisów ma odbyć się do 21 grudnia tego roku. Harmonogram planowanych zmian jest napięty. Pozostaje liczyć na to, że zmiany administracyjne nie wpłyną na ciągłość prac. Całkiem możliwe, że przynajmniej na pierwszym etapie wprowadzanych zmian, sprowadzą się one do zmiany tabliczek na budynkach.

Przemek jest mózgiem operacyjnym SpeedTest.pl. Studiował na Politechnice Wrocławskiej elektronikę i telekomunikację. Zarządza projektami IT, relacjami z klientami oraz nadzoruje procesy rozwoju. Prywatnie zaangażowany w rodzinę, wsparcie różnych działalności charytatywnych i projekty ekstremalne.