Szwecja jest kolejnym krajem, który pojął decyzję w sprawie używania sprzętu chińskich dostawców w sieciach 5G. Formalnie odbyło się to na etapie ustalania reguł dla nadchodzącej aukcji częstotliwości z pasm 3,5 GHz i 2,3 GHz. Operatorzy będą również musieli usunąć urządzenia Huawei i ZTE z sieci rdzeniowej.

Szwedzki Urząd Poczty i Telekomunikacji zdecydował się na wykluczenie Huawei i ZTE z budowy sieci 5G. Urzędnicy pojęli taką decyzję po konsultacjach ze Szwedzkimi Siłami Zbrojnymi i Szwedzką Służbą Bezpieczeństwa. Wykluczenie konkretnych dostawców możliwe jest na podstawie nowych przepisów, które obowiązują od 1 stycznia 2020 roku. Szwedzki regulator rynku chce w ten sposób zapewnić, że sprzęt radiowy, który będzie pracował na nowych częstotliwości, nie stworzy zagrożenia dla bezpieczeństwa kraju. Jednak wykluczenie Huawei i ZTE nie ogranicza się jedynie do tzw. warstwy radiowej sieci 5G w postaci samych stacji bazowych i instalacji antenowych. Jeżeli jakiś sprzęt chińskich dostawców będzie w jakikolwiek wspierał działanie nowych instalacji, to operatorzy będą musieli go wymienić do końca 2024 roku.

Szwecja nie chce Huawei i ZTE w całej sieci 5G

Niektóre kraje zdecydowały się na wykluczenie chińskich dostawców jedynie z części rdzeniowej sieci 5G. Jednak ostatnio coraz częściej spotykane są praktyki sprowadzające się do wprowadzenia zakazu na zakup jakichkolwiek nowych urządzeń, które pochodzą od konkretnej firmy. Z kolei brak możliwości rozbudowy i modernizacji dotychczas kupionych urządzeń po pewnym czasie doprowadzi do konieczności ich wymiany na rozwiązania pochodzące od zaufanego dostawcy. Dodatkowo urzędnicy przewidują również scenariusz, który narzuca na operatorów obowiązek wymiany dotychczas kupionych urządzeń, które pracują w sieciach danego typu. Zazwyczaj mają na to około od 5 do 7 lat.

Przeczytaj również: Jeśli rząd zbanuje Huawei, operatorzy dostaną 5 lat na wymianę sprzętu

Szwecja z kolei zdecydowała się na model, w którym zakazuje kupna urządzeń Huawei i ZTE, które pracują na nowo rozdysponowanych częstotliwościach radiowych. Oprócz tego Urząd Poczty i Telekomunikacji zakazał użycia tego sprzętu w tych fragmentach sieci, które mają jakikolwiek wpływ na świadczenie usług na nowych częstotliwościach. Sprowadza się to do tego, że sprzęt Huawei zniknie w Szwecji m.in. z:

  • stacji bazowych LTE, które będą współpracować z nowymi nadajnikami 5G w trybie NSA,
  • części rdzeniowej obecnej sieci, która będzie obsługiwać ruch pochodzący z nowych instalacji,
  • urządzeń i serwerów nadzorujących pracę powyżej wymienionych elementów.

Huawei uważa, że tego typu zakazy są bezpodstawne i nie znajdują one uzasadnienia w aspektach technicznych. ZTE nie skomentowało wprowadzonego w Szwecji zakazu.

Przemek jest mózgiem operacyjnym SpeedTest.pl. Studiował na Politechnice Wrocławskiej elektronikę i telekomunikację. Zarządza projektami IT, relacjami z klientami oraz nadzoruje procesy rozwoju. Prywatnie zaangażowany w rodzinę, wsparcie różnych działalności charytatywnych i projekty ekstremalne.