Opóźnia się start nowego postępowania dystrybucyjnego dla częstotliwości z pasma 3,4 – 3,8 GHz. Są to nowe zasoby radiowe, które od samego początku były dedykowane dla sieci 5G. Według ostatniej wypowiedzi ministra cyfryzacji nowa aukcja wystartuje najprawdopodobniej na przełomie października i listopada.

Operatorzy czekają na ogłoszenie nowej aukcji częstotliwości dedykowanych dla sieci 5G. Co prawda każdy z nich uruchomił już sieć piątej generacji na obecnie posiadanych zasobach, jednak wdrożenia te nie oferują docelowych prędkości. Zmieni to uruchomienie nowych stacji bazowych oraz rozbudowa obecnych instalacji o moduły radiowe korzystające z pasma 3,6 GHz. Dotychczasowe testy pokazują, że bloki o szerokości 80 MHz pozwalają na pobieranie danych z prędkością przekraczającą 1 Gbit/s. Z kolei jego agregacja z dotychczasowymi częstotliwościami LTE zwiększą tę prędkość do 1,5 Gbit/s. Dlatego też rozdysponowanie nowych częstotliwości przyczyni się do zwiększenia wydajności sieci mobilnych.

Najpierw nowy Prezes UKE, później nowa aukcja 5G

Rozpoczęcie nowego postępowania dystrybucyjnego opóźnia się ze względu na nieobsadzony jeszcze fotel Prezesa UKE. Konkurs na to stanowisko wygrał Jacek Oko. Wybór ten zaakceptowała sejmowa Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. Jednak nie został on jeszcze zaakceptowany przez Sejm. Ma to nastąpić w połowie września.

Pierwszym zadaniem nowego Prezesa UKE będzie przedstawienie Kolegium ds. cyberbezpieczeństwa wymogów dotyczących bezpieczeństwa i integralności sieci 5G. Po ich zatwierdzeniu nastąpi ogłoszenie warunków nowego postępowania.

“Chcemy by w ten proces już zaangażował się nowy prezes UKE. A to warunek konieczny, zanim zostaną ogłoszone nowe warunki aukcji i sama aukcja”. – mówi Marek Zagorski, minister cyfryzacji

Źródło: Telko.in

Przemek jest mózgiem operacyjnym SpeedTest.pl. Studiował na Politechnice Wrocławskiej elektronikę i telekomunikację. Zarządza projektami IT, relacjami z klientami oraz nadzoruje procesy rozwoju. Prywatnie zaangażowany w rodzinę, wsparcie różnych działalności charytatywnych i projekty ekstremalne.