Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) dba o to, żeby operatorzy nie naliczali swoim klientom nienależytych opłat oraz nie stosowali niesprawiedliwych zapisów w zawieranych umowach. Urzędnicy ukarali właśnie UPC za tego typu przewinienia. Kara wynosi prawie 33 mln zł. Do tego operator musi zwrócić klientom niesłusznie naliczone opłaty.

Operatorzy nie mogą umieszczać w umowach i regulaminach dowolnych zapisów, które są krzywdzące dla konsumentów. Dlatego, jeśli uważacie, że Wasz operator niesłusznie naliczył pewne opłaty, to możecie zgłosić to Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W przypadku, kiedy UOKiK zaobserwuje niepokojące zjawisko (np. dużą ilość skarg na zachowanie konkretnego operatora), to wszczyna w tej sprawie postępowanie. Tak właśnie było w przypadku UPC. Urzędnicy przeanalizowali regulaminy i wzorce umowne używane przez operatora. Zdaniem UOKiK znajdują się w nich niedozwolone klauzule. Urząd ma zastrzeżenia dotyczące wyłączania niektórych kanałów telewizyjnych i podwyższania abonamentu.

UPC ma do zapłaty 33 mln zł kary i musi zwrócić niesłusznie naliczone opłaty

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na UPC bardzo dotkliwą karę. Przy czym wspomniane 33 mln zł może być jedynie początkiem strat. Operator musi zwrócić swoim klientom nienależycie naliczone opłaty. Jedna z nich dotyczy kosztów związanych z niezasadnym (według operatora) wezwaniem technika.

UOKiK ukarał UPC za:

  • gwarantowanie tylko liczby kanałów telewizyjnych o określonej tematyce, a nie konkretnych programów wskazanych w wykazie,
  • niepozwalanie na rozwiązanie umowy po wyłączeniu określonego kanału telewizyjnego,
  • wprowadzanie podwyżek bez konkretnych powodów,
  • arbitralne decydowanie o tym, czy wizyta technika była nieuzasadniona,
  • zbyt ogólne przesłanki do wypowiedzenia klientowi umowy lub ich brak.

Najwięcej emocji mogą wzbudzić zapisy dotyczące naliczania opłaty w wysokości 50 zł za nieuzasadnioną wizytę technika. Decyzja o tym, czy była ona zasadna, czy też nie, była jednostronna i konsument nie mógł jej zweryfikować. Takie działanie mogło zniechęcać klientów UPC do składania reklamacji. Urzędowi nie podobał się również zapis pozwalający operatorowi na zwiększenie abonamentu od 5 do 8 zł raz w roku. Praktyka ta dotyczyła jedynie umów zawartych na czas nieokreślony.

UPC Polska nie zgadza się z decyzją UOKiK:

“Choć doceniamy uwagę, jaką UOKiK przykłada do ochrony konsumentów, stanowczo nie zgadzamy się z interpretacją regulatora, dotyczącą klauzul zakwestionowanych przez Urząd i praktyk spółki, stosowanych od 2015 roku.

Uważamy, że taką decyzją UOKiK ogranicza rozwój rynku, innowacje i ofertę dla klientów oraz różnicuje warunki konkurencyjne dla podmiotów na rynku.”

Decyzja Urzędu nie jest prawomocna. Operator zamierza się od niej odwołać.

Źródło: UOKiK

Bernard to redaktor naczelny SpeedTest.pl. Jest analitykiem i pasjonatem gier. Studiował na Politechnice Wrocławskiej informatykę i zarządzanie. Lubi szybkie samochody, podróże do egzotycznych krajów oraz dobre książki z kategorii fantastyka.