T-Mobile kojarzy nam się głównie z operatorem świadczącym usługi związane z sieciami komórkowymi. Jednak magentowy operator chce również zwiększyć swój udział na rynku dostawców stacjonarnych łącz internetowych. Dlatego T-Mobile podpisał z Orange umowę na hurtową dzierżawę łącz światłowodowych, za co w jednorazowej opłaty wstępnej zapłaci 275 mln zł.

Orange Polska bardzo intensywnie pracuje nad rozbudową swojej infrastruktury, która umożliwia doprowadzenie światłowodu bezpośrednio do mieszkań klientów. Prace inwestycyjne polegają na podłączenie światłowodu do budynku, a następnie modernizację instalacji wewnątrz budynku w taki sposób, żeby cienkie włókno światłowodowe mogło być położone również pomiędzy skrzynką rozdzielczą (znajduje się ona w piwnicy albo na klatce) a mieszkaniem. W ten sposób Orange buduje sieć FTTH (Fiber to the Home), która w odróżnieniu od FTTB (Fiber to the Building) różni się tym, że ta druga na ostatnim odcinku stosuje starsze instalacje (np. kable Ethernet albo przewody koncentryczne sieci kablowej), które mają swoje ograniczenia. Dlatego właśnie T-Mobile zdecydowało się na współpracę z Orange, żeby móc zacząć oferować swoim klientom szybki Internet z możliwością zwiększenia przepustowości w przyszłości.

T-Mobile będzie oferować Internet światłowodowy na łączach Orange na obszarach nieregulowanych

Podpisana dzisiaj umowa pomiędzy Orange i T-Mobile dotyczy hurtowego dostępu do sieci w celu świadczenia usług BSA (Bitstream Access) w oparciu o infrastrukturę światłowodową. Aktualnie umowę obejmuje jedynie budynki wielorodzinne na obszarach nieregulowanych (czyli tam, gdzie nie obowiązują narzucone przez UKE sztywne zależności pomiędzy ofertą hurtową BSA i ofertami detalicznymi). Kolejnym ograniczeniem jest uwzględnienie w umowie tylko tych gospodarstw domowych, które znajdą się w zasięgu sieci światłowodowej Orange do końca 2018 roku. W praktyce oznacza to, że nowa oferta T-Mobile będzie adresowana do 1,7 miliona gospodarstw domowych.
Opłata wstępna opiewająca w wysokości 275 mln zł zostanie w dwóch ratach i nie podlega zwrotowi, chyba że Orange nie udzieli T-Mobile dostępu do sieci. Magentowy operator będzie również ponosić miesięczną opłatę za każdego klienta (stawka ta jest uzależniona od parametrów łącza oraz roku, w którym dane gospodarstwo zostało objęte zasięgiem sieci światłowodowej). T-Mobile będzie również płacić za instalację usług, serwis techniczny oraz integrację systemów informatycznych obu operatorów. Umowa została zawarta na 10 lat i zostanie automatycznie przedłużona na kolejne 5 lat, jeśli T-Mobile osiągnie ustaloną liczbę klientów przyłączonych do sieci Orange. Po tym czasie każda ze stron może wypowiedzieć umowę przy zachowaniu 60-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Źródło: T-Mobile, Bankier.pl (treść umowy)

Przemek jest mózgiem operacyjnym SpeedTest.pl. Studiował na Politechnice Wrocławskiej elektronikę i telekomunikację. Zarządza projektami IT, relacjami z klientami oraz nadzoruje procesy rozwoju. Prywatnie zaangażowany w rodzinę, wsparcie różnych działalności charytatywnych i projekty ekstremalne.