UOKiK (Urząd Ochrony Klientów i Konsumentów) zainteresował się tym, w jaki sposób T-Mobile aktywuje i pobiera opłatę za usługę Granie na Czekanie, już kilka miesięcy temu. Cała sprawa dotyczy również usług Szafa Gra oraz Prenumerata, które według UOKiK naruszają Ustawę o Prawach Konsumenta. Chodzi konkretnie o zapis artykułu 10 Ustawy. Zarządzona kara wynosi 15 milionów złotych, jednak jest to decyzja nieprawomocna. Dlatego też T-Mobile zamierza się od niej odwołać. Warto dodać, że jest to sprawa precedensowa.

Sporny zapis w Ustawie o Prawach Konsumenta mówi, że w chwili wyrażenia przez nas woli zawarcia umowy operator ma obowiązek uzyskać od nas wyraźną zgodę na każdą dodatkową opłatę. Zatem wszystko jest zgodne z prawem, jeżeli podczas podpisywania umowy zgodzimy się (zaznaczając osobne pole) na aktywację promocyjnej usługi. Jednak musi znajdować się tam zapis mówiący o tym, kiedy zacznie być naliczana dodatkowa opłata i jak możemy z niej zrezygnować. Postępowanie UOKiK wykazało, że T-Mobile nie przestrzegało tego zapisu Ustawy. Dlatego też urząd postanowił nałożyć na operatora karę w wysokości 15 milionów złotych. Początkowo miała ona wynosić około 21 milionów złotych, ale została obniżona o 30%, ponieważ T-Mobile przestał naliczać dodatkowe opłaty od 17 grudnia.

T-Mobile zamierza odwołać się od decyzji UOKiK

Wszystko przez to, że wspomniane wcześniej usługi były przez T-Mobile automatycznie aktywowane podczas zawierania umowy lub doładowania konta. Początkowo dodatkowe usługi były darmowe, a opłata była naliczania po zakończeniu okresu promocyjnego. Oczywiście w każdym momencie można było zrezygnować z usługi, wysyłając darmowego SMSa. Wszystkie te informacje były zapisane w udostępnianym klientom regulaminie oraz SMSie informującym o aktywacji usługi. Dodatkowo T-Mobile wysyłał SMSa przypominającego o zakończeniu okresu promocyjnego oraz udostępniał aplikację do zarządzania usługą Granie na Czekanie.

T-Mobile uważa, że decyzja UOKiK o nałożonej karze nie jest uzasadniona. Operator przypomina, że współpracował z urzędem na każdym etapie prowadzonego postępowania. Dodatkowo T-Mobile dostosowywało się do zaleceń otrzymanych od UOKiK, zarówno tych dawnych, jak i bieżących. Operator zaznacza również, że jest to pierwsze merytoryczne rozstrzygnięcie zapisu artykułu 10 Ustawy o Prawach Konsumentów. Jest to ważna decyzja dla całego rynku telekomunikacyjnego, ale T-Mobile ma zastrzeżenia do tego, że tylko jeden podmiot zostanie pociągnięty do odpowiedzialności za praktyki niezgodne z Ustawą.

Źródło: T-MobileUOKiK

[vlikebox]

Bernard to redaktor naczelny SpeedTest.pl. Jest analitykiem i pasjonatem gier. Studiował na Politechnice Wrocławskiej informatykę i zarządzanie. Lubi szybkie samochody, podróże do egzotycznych krajów oraz dobre książki z kategorii fantastyka.