Bezpieczeństwo sieci telekomunikacyjnych jest ostatnio bardzo modnym tematem. Dlatego Komisja Europejska powołała projekt OPENQKD, którego celem jest sprawdzenie w praktyce kwantowych metod szyfrowania sieci telekomunikacyjnych. Jeśli pilotaż zakończy się sukcesem, to operatorzy na pewno będą chcieli wdrożyć te rozwiązania do swoich sieci 5G.

W obecnych sieciach mobilnych, które korzystają z technologi 4G, bardzo dobrze sprawdza się szyfrowanie transmisji za pomocą protokołu IPsec. Dzięki niemu wszystkie dane, które przekazuje stacja bazowa są od razu zabezpieczone i nie można ich podsłuchać. Z kolei ich deszyfracja odbywa się dopiero w bramie, która znajduje się w centrum należącym do operatora. Dzięki temu operatorzy sieci komórkowych mogą korzystać z infrastruktury transportowej, która jest współdzielona z innymi podmiotami albo od nich dzierżawiona. IPsec ma być również używany w sieciach 5G. Jednak w ich przypadku może się pojawić problem związany z wydajnością dotychczas używanego protokołu. W końcu każdy szyfrowanie/deszyfrowanie danych wprowadza dodatkowe opóźnienie, a sieci 5G mają być praktycznie bezopóźnieniowe. Dodatkowo ciągły wzrost dostępnej mocy obliczeniowej sprawdzi, że z biegiem czasu obecnie stosowane klucze kryptograficzne przestaną być wystarczająco bezpieczne.

Kwantowe szyfrowanie ma zapewnić bezpieczeństwo przyszłych sieci mobilnych 5G, a nawet 6G

Celem pilotażowego projektu OPENQKD jest przetestowanie w kilku europejskich krajach infrastruktury komunikacji kwantowej. Całość sprowadza się do instalacji w sieciach elementów kwantowych, które korzystają z QKD (ang. Quantum Key Distribution). Jest to obecnie najbezpieczniejsza forma szyfrowania przesyłanych danych. Jeśli pilotaż zakończy się sukcesem, to zyskamy podwaliny potrzebne do budowy europejskiej infrastruktury komunikacji kwantowej. Obejmować ona będzie nie tylko sieci mobilne, ale również łącza satelitarne i stacjonarne. Podczas testów sprawdzona będzie kompatybilność sprzętu dostarczanego przez różnych dostawców.

Na konsorcjum OPENQKD składa się 38 partnerów z 13 państw Unii Europejskiej oraz stowarzyszonych z programem Horyzont 2020. Należą do nich również operatorzy: BT, Orange, Deutsche Telekom i Telefonica. Działania związane z projektem będą realizowane w Austrii, Hiszpanii, Polsce, Niemczech, Holandii, Szwajcarii, Francji, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Grecji i Czechach.

Budżet projektu OPENQKD w ciągu pierwszych trzech lat wynosi 15 mln euro.

Źródło: Komisja Europejska, Mobile Europe

Przemek jest mózgiem operacyjnym SpeedTest.pl. Studiował na Politechnice Wrocławskiej elektronikę i telekomunikację. Zarządza projektami IT, relacjami z klientami oraz nadzoruje procesy rozwoju. Prywatnie zaangażowany w rodzinę, wsparcie różnych działalności charytatywnych i projekty ekstremalne.