Stało się, Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował wstępne założenia przetargu na częstotliwości z pasma 3,7 GHz, czyli od 3600 MHz do 3800 MHz. Oczywiście są to zasoby, które zostaną użyte do świadczenia usług za pośrednictwem sieci 5G. Przy czym operatorzy będą mogli uruchomić na nich również LTE.

Pierwsze sieci 5G w Polsce będą działać w tzw. paśmie 3,7 GHz. Wcześniej było ono używane przez system WiMAX. Jednak nie znalazł on zbyt szerokiego zastosowania. Standard 3GPP przewiduje również możliwość użycia tego zakresu częstotliwości na potrzeby sieci LTE. Przy czym chyba żaden w europejskich operatorów nie zdecydował się na taki krok. Zamiast tego wszyscy czekali na dopracowanie standardu opisującego działanie sieci 5G. Jeśli chodzi o Polskę, to UKE proponuje dwie opcje.

Opcja #1: 4 bloki po 50 MHz z zakresu 3600 – 3800 MHz

Urząd Komunikacji Elektronicznej proponuje licytację czterech równych bloków częstotliwości z pasma 3,7 GHz. Gdyby nastąpił równy podział pasma (tj. każdy z operatorów przystąpiłby do przetargu i otrzymał porównywalną ilość punktów), to polscy operatorzy mogliby przystąpić do uruchamiania stacji bazowych 5G korzystających z bloków o szerokości 50 MHz. Byłyby to rezerwacje ogólnopolskie.

Niestety oznacza to, że polskie 5G byłoby o połowę wolniejsze od tego, które na podobnych częstotliwościach działa w innych krajach. Również testy sieci 5G były przeprowadzane w blokach 100 MHz.

UKE zaznacza, że na licytowane częstotliwości obowiązują ważne jeszcze decyzje rezerwacyjne. Dlatego operatorzy po otrzymaniu nowych decyzji rezerwacji będą musieli poczekać na wygaśnięcie obecnych rezerwacji.

Opcja #2: 4 bloki po 80 MHz z zakresu 3480 – 3800 MHz

Urząd zwrócił uwagę na możliwość rozpatrzenia alternatywnego przetargu, który umożliwiałby przydzielenie rezerwacji na bloki o szerokości 80 MHz. Przy czym mielibyśmy tutaj do czynienia z sytuacją, w której dwóch operatorów dysponowałoby rezerwacjami ogólnopolskimi z zakresu 3640 – 3800 MHz. Natomiast pozostała dwójka musiałaby zadowolić się zezwoleniami nieobejmujących niektórych gmin. Przy czym są to gminy, w których obowiązują rezerwacje z terminem ważności dłuższym niż 4 lata od dnia ogłoszenia przetargu oraz te, które są wymienione w uwadze POL. 48, załączniku 2 do Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości.

Zakres 3400-3480 MHz zostałby przeznaczony na potrzeby użytkowania lokalnego.

Kto ma największe szanse na wygranie przetargu na częstotliwości 5G?

Wstępne założenia przyjmują, że najważniejszym kryterium oceny będzie kwota zadeklarowana przez uczestnika przetargu. Jednak UKE uwzględni również kryteria związane z zachowaniem konkurencji na rynku telekomunikacyjnym. Chodzi o to, żeby żaden z operatorów nie uzyskał w ten sposób znaczącej przewagi nad swoimi konkurentami. Dlatego też UKE weźmie pod uwagę częstotliwości aktualnie używane przez operatorów z pasm: 800, 900, 1800, 2100 oraz 2600 MHz.

UKE zachęca podmioty zainteresowane wyrażeniem stanowiska do przesłania swoich opinii na adres dc.konsultacje@uke.gov.pl, w terminie do 14 maja br.

Źródło: UKE

Przemek jest mózgiem operacyjnym SpeedTest.pl. Studiował na Politechnice Wrocławskiej elektronikę i telekomunikację. Zarządza projektami IT, relacjami z klientami oraz nadzoruje procesy rozwoju. Prywatnie zaangażowany w rodzinę, wsparcie różnych działalności charytatywnych i projekty ekstremalne.