Środowiska z całego świata protestujące przeciwko sieciom 5G podnoszą cały czas te same argumenty. Jednak nie są one oparte na wiarygodnych badaniach naukowych. Dlatego też brytyjski Urząd ds. Standardów Reklamy (ASA) zakazał dalszej publikacji plakatu przygotowanego przez Electrosensitivity-UK.

Stowarzyszenie Electrosensitivity-UK przygotowało plakat reklamowy, który sugeruje opinii publicznej, że sieci 5G są niebezpieczne. Przedstawia on trzyosobową rodzinę z psem, a na samej górze widnieje napis “Czy 5G jest bezpieczne?”. Niżej przytoczone są cztery wypowiedzi sugerujące, że nowa generacja sieci komórkowych może zagrażać zdrowiu ludności. Cały problem polega na tym, że stwierdzenia te nie są poparte żadnymi solidnymi dowodami naukowymi. Z kolei stowarzyszenie Electrosensitivity-UK nie było w stanie przedstawić badań, które bez żadnych zastrzeżeń dowodziłyby szkodliwości sieci 5G.

plakat anty 5G

Argumenty przeciwników 5G nie są przekonujące

Electrosensitivity-UK zajmuje się problemami ludzi elektrowrażliwych, którzy narzekają na dolegliwości spowodowane działaniem wszelkich urządzeń elektronicznych emitujących promieniowanie. Wrogiem numer 1 tej organizacji są routery Wi-Fi, smartfony, tablety oraz maszty telefonii komórkowej. Co ciekawe stacje nadające telewizję naziemną i radio nie stanowią dla nich problemu. Choć jak dobrze wiemy, pracują one z mocami dużo wyższymi od standardowej stacji bazowej telefonii komórkowej.

Brytyjski Urząd ds. Standardów Reklamy (ASA) ustalił, że Electrosensitivity-UK większość publikacji, na które powołuje się Electrosensitivity-UK, to tak naprawdę przeglądy oraz opisy stanu wiedzy dotyczący oddziaływania pól elektromagnetycznych na organizmy żywe. Same badania naukowe stanowią jedynie niewielką część cytowanych źródeł. Dodatkowo nie przedstawiają one wyników, które można odnieść do reakcji organizmu ludzkiego. Większość badań była przeprowadzona na myszach, szczurach i królikach. Dodatkowo uzyskane wyniki nie można odnieść do sieci 5G. Należy również pamiętać o tym, że wszelkie badania, które pokazały negatywny wpływ promieniowania elektromagnetycznego na organizmy żywe, dotyczą promieniowania o dużo wyższym natężeniu niż to, które występuje w pobliżu stacji bazowych.

Stacje bazowe 5G pracujące w Wielkiej Brytanii nie generują promieniowania silniejszego niż to, które dopuszcza WHO (Światowa Organizacja Zdrowia). Electrosensitivity-UK nie przedstawiło dowodów na to, że takie promieniowanie jest szkodliwe. Dlatego też Urząd ds. Standardów Reklamy zakazał dalszej publikacji plakatu, który łamie zasady dotyczące wprowadzania w błąd oraz merytoryczności.

Źródło: ASA

Przemek jest mózgiem operacyjnym SpeedTest.pl. Studiował na Politechnice Wrocławskiej elektronikę i telekomunikację. Zarządza projektami IT, relacjami z klientami oraz nadzoruje procesy rozwoju. Prywatnie zaangażowany w rodzinę, wsparcie różnych działalności charytatywnych i projekty ekstremalne.