Od ponad roku polscy konsumenci dysponują naszym narzędziem PRO Speed Test, które otrzymało certyfikat Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. System udostępnia aplikacje dla Windows, Android, iOS oraz przeglądarek internetowych. PRO Speed Test umożliwia wygenerowanie raportu z certyfikowanych pomiarów, który konsument może wykorzystać w postępowaniu reklamacyjnym z dostawcą usługi dostępu do internetu.

UKE certyfikat

Wspólnie z UKE przygotowaliśmy roczne podsumowanie obecności PRO Speed Test na rynku w formie rankingów dwóch kategorii dostawców: stacjonarnych oraz mobilnych. Przy obliczeniach rankingu zastosowano średnią arytmetyczną z prędkości pobierania danych (ang. download) dla poszczególnych dostawców. Pełne statystyki dostępne są na stronie Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod adresem:

https://uke.gov.pl/akt/certyfikowany-mechanizm-monitorowania-internetu,274.html

W kategorii dostawców stacjonarnych wygrywa INEA

INEA award

Pełny ranking przedstawia poniższy wykres:

Warunki kwalifikacji dostawców do rankingu to:

  • wyniki pomiarów uznanych za certyfikowane,
  • wyniki pomiarów uzyskane od 1.12.2018 roku do 30.11.2019,
  • minimum 1% udziału dostawcy w rynku usług dostępu do internetu w sieciach stacjonarnych (wg. danych UKE) oraz minimum 400 pomiarów.

Pomiar zostaje uznany za certyfikowany, jeśli spełnił wszystkie warunki opisane w sekcji V Regulaminu systemu PRO Speed Test. Do utworzenia rankingu przeanalizowano 246 257 wyników pomiarów w sieciach stacjonarnych w Polsce, dla których średnia prędkość pobierania danych wyniosła 123,4 Mb/s.

W kategorii dostawców mobilnych wygrywa PLAY

Play award

Pełny ranking przedstawia poniższy wykres:

Warunki kwalifikacji dostawców do rankingu to:

  • wyniki pomiarów ze wszystkich aplikacji dostępnych w ramach systemu PRO Speed Test,
  • wyniki pomiarów uzyskane od 1.12.2018 roku do 30.11.2019 roku,
  • dostawca infrastrukturalny i dowolna technologia połączenia z internetem.

Do utworzenia rankingu przeanalizowano 189 643 wyniki pomiarów w sieciach mobilnych w Polsce, dla których średnia prędkość pobierania danych wyniosła 23,4 Mb/s.

Zasady i warunki komercyjnego wykorzystania wyników powyższego rankingu w kontekście znaku handlowego SPEED TEST określa każdorazowo V-SPEED Sp. z o.o. Komercyjne wykorzystywanie wyników powyższego rankingu bez zgody V-SPEED Sp. z o.o. jest zabronione. Wyjątek stanowi cytowanie wyników w portalach informacyjnych i prasie.

Przemek jest mózgiem operacyjnym SpeedTest.pl. Studiował na Politechnice Wrocławskiej elektronikę i telekomunikację. Zarządza projektami IT, relacjami z klientami oraz nadzoruje procesy rozwoju. Prywatnie zaangażowany w rodzinę, wsparcie różnych działalności charytatywnych i projekty ekstremalne.