Według prasowych doniesień, które pojawiły się w ciągu ostatnich dni, Plus oraz kilku innych operatorów dostało pozwolenie od Urzędu Komunikacji Elektronicznej na naliczanie dodatkowych opłat za świadczenie usługi roamingu na terenie Unii Europejskiej. Jednak operatorzy zapowiedzieli, że nie zamierzają aktualnie korzystać z otrzymanej furtki.

Każdy dobrze wiedział, że bezpośrednie zastosowanie zasad RLAH (Roaming Like at Home), czyli roaming jak w domu, przyczyni się do strat finansowych naszych rodzimych operatorów. Oczywiście chodzi tutaj o zmiany wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/2120, które zaczęły obowiązywać od 15 czerwca tego roku. Operatorzy zostali w ten sposób zmuszeni do zaprzestania naliczania dodatkowych kosztów za świadczenie usługi roamingu na terenie Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednak niektórzy operatorzy mają problem z realizacją tych wymogów, ponieważ w rozliczeniach międzyoperatorskich za usługi roamingowe wychodzą na minusie. Dlatego też aż 10 operatorów wystąpiło do Urzędu Komunikacji Elektronicznej o pozwolenie na doliczanie dodatkowych opłat za usługi roamingowe.

Polkomtel (sieć Plus) oraz Premium Mobile uzyskali zgodę UKE na dodatkowe opłaty.

Analiza UKE pokazała, że Ci dwaj operatorzy ponieśli znaczące straty finansowe po wprowadzeniu zasad RLAH. Dlatego też mogą wprowadzić dodatkowe opłaty na okres nieprzekraczający 12 miesięcy. Jednak muszą to zrobić ostrożnie. Jeżeli przychód z dodatkowych opłat przekroczy wysokość marży wykazanej przez operatora i zweryfikowanej przez Prezesa UKE, to może na niego zostać naniesiona kara. Dlatego też UKE będzie szczegółowo monitorować wszelkie poczynania Plusa oraz Premium Mobile związane z wydaną zgodą. Jak na razie operatorzy nie zamierzają zmieniać zasad korzystania z roamingu na terenie Unii Europejskiej. Klienci Plusa oraz Premium Mobile mogą dalej swobodnie i bez obaw o dodatkowe koszty korzystać ze swoich telefonów przebywając za granicą. Być może w najbliższym czasie czeka nas modyfikacja regulaminów, które uszczegółowią zapisy związane z polityką uczciwego użytkowania (Fair Use Policy). Być może dodatkowe opłaty będą dotyczyć jedynie tych klientów, którzy nadużywają darmowego roamingu.

Przemek jest mózgiem operacyjnym SpeedTest.pl. Studiował na Politechnice Wrocławskiej elektronikę i telekomunikację. Zarządza projektami IT, relacjami z klientami oraz nadzoruje procesy rozwoju. Prywatnie zaangażowany w rodzinę, wsparcie różnych działalności charytatywnych i projekty ekstremalne.