Play jako pierwszy operator odniósł się do skutków projektu nowelizacji ustawy KSC (Krajowy System Cyberbezpieczeństwa). Nowe przepisy nakładają możliwość wykluczenia z polskich sieci telekomunikacyjnych sprzętu i oprogramowania pochodzącego od ryzykownego dostawcy. To z kolei wiąże się z konkretnymi kosztami wymiany urządzeń.

Nowelizacja ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa nie zakłada wykluczenia żadnego konkretnego dostawcy. Jednak znajdują się w niej zapisy, które stawiają chińskich producentów stacji bazowych w gorszej pozycji. Chodzi tutaj m.in. o ocenę wpływu państwa spoza Unii Europejskiej na działalność dostawcy. Huawei już wystosował w tej sprawie oświadczenie i stwierdził, że proponowane przepisy są niesprawiedliwe. Oprócz tego opublikowanie projektu nowelizacji ustawy wznowiło dyskusję na temat kosztów wymiany stacji bazowych Huawei. Według raportu przygotowanego przez Haitong Bank zabieg ten byłby najbardziej dotkliwy dla Playa, którego większość sieci składa się z urządzeń Huawei. Jego wymiana miałaby kosztować operatora od 1,3 do 1,5 mld zł. Jednak sam operator stwierdził, że koszty te będą dużo niższe.

Play szacuje, że wymiana sprzętu Huawei to wydatek rzędu 0,9 mld zł

Oczywiście tego typu wyliczenia robione są przy pewnych założeniach. Kluczową rolę odkrywa tutaj okres wymiany sprzętu. Projekt ustawy przewiduje, że jeżeli dany producent zostanie oceniony jako dostawca wysokiego ryzyka, to operatorzy będą musieli pozbyć się jego sprzętu i oprogramowania ze swoich sieci w ciągu 5 lat od daty ogłoszenia decyzji. Jednak nie jest powiedziane, że Huawei zostanie w ten sposób oceniony. Równie dobrze może skończyć się to ocena umiarkowanego ryzyka, która skutkuje zakazem kupna nowych urządzeń. Play w swoich wyliczeniach przyjął wariant pośredni i założył, że wymiana sprzętu będzie mogła potrwać 7 lat. Przy wyborze tego terminu operator bazował na podobnych przypadkach z zagranicy. Taki właśnie termin dostali operatorzy z Wielkiej Brytanii.

Warto również podkreślić, że wspomniana kwota 0,9 mld zł odnosi się do kosztów dodatkowych inwestycji, a nie wartości kupowanego sprzętu. Należy pamiętać, że 7-letni okres wymiany wiąże się z amortyzacją już kupionych stacji bazowych 4G, które i tak trzeba by wymienić na nowsze urządzenia. Oprócz tego operator uspokaja inwestorów i przypomina o uruchomieniu niezależnej sieci rdzeniowej 5G. Jej wdrożenie było już objęte obecnym planem inwestycyjnym. Co ciekawe, Play zakłada, że w ciągu najbliższych 7 lat nastąpi wyłączenie sieci 2G i 3G. Dlatego też nie zakłada przyspieszonej amortyzacji urządzeń radiowych obsługujących te technologie.

Przemek jest mózgiem operacyjnym SpeedTest.pl. Studiował na Politechnice Wrocławskiej elektronikę i telekomunikację. Zarządza projektami IT, relacjami z klientami oraz nadzoruje procesy rozwoju. Prywatnie zaangażowany w rodzinę, wsparcie różnych działalności charytatywnych i projekty ekstremalne.