Najszybszy dostawca Internetu mobilnego w Bydgoszczy

W 2021.04 użytkownicy wszystkich aplikacji SpeedTest.pl wykonali 4 mln pomiarów, w tym 902 tys. w aplikacjach mobilnych.

Ranking powstał na podstawie pomiarów dla operatorów mobilnych w ramach połączeń 3G/4G/5G. Pomiary wykonano w aplikacjach mobilnych SpeedTest.pl na smartfonach i tabletach. Ranking uwzględnia zarówno łącza konsumenckie, jak i biznesowe. Warunkiem obecności w rankingu jest udział liczby testów operatora nie mniejszy niż 0,5% wszystkich testów w tej kategorii. Kolejność operatorów została ustalona na podstawie prędkości pobierania danych (od największej).

Nazwa dostawcy
Prędkość pobierania
[Mb/s]
Prędkość wysyłania
[Mb/s]
PING
[ms]
T-Mobile 42,5 9,1 23
Średnia dla miasta 37,6 10,3 31

Informacje dodatkowe

Przed wyznaczeniem średnich wartości w publikowanych rankingach i statystykach, agregujemy surowe wyniki dla operatora, użytkownika, lokalizacji i technologii połączenia w ustalonym czasie. Dzięki temu uśredniamy nadmiarowe wyniki pomiarów, wykonane przez pojedynczych użytkowników, które mogłyby wpłynąć na wyniki rankingów.

Zasady i warunki komercyjnego wykorzystania wyników powyższych rankingów w kontekście znaku handlowego SPEED TEST określa każdorazowo V-SPEED Sp. z o.o. Zgoda udzielana jest na okres maksymalnie jednego roku. Komercyjne wykorzystywanie wyników powyższego rankingu bez zgody V-SPEED Sp. z o.o. jest zabronione. Wyjątek stanowi cytowanie wyników w portalach informacyjnych i prasie.